Barnehagestyreren ga seg selv fire ganger høyere lønn enn sine ansatte

MATHOPEN (NRK): Gjennom flere år har barnehagestyreren brukt lite på lønn til sine ansatte – og utbetalt millioner til seg selv. Nå krever kommunen tilbakebetaling.

Cultiva barnehage

FÅR MILLIONREGNING: Eieren og styreren av Cultiva Barnehage, tidligere Mathopen Natur- og Familiebarnehage, er varslet om at Bergen kommune krever 1,96 millioner tilskuddskroner tilbakebetalt.

Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

I over et halvt år har Bergen kommunens advokater gravd seg ned i regnskapene til den private barnehagen Cultiva i Mathopen.

Kommunen åpnet tilsynssak etter et oppslag i Utdanningsnytt. Det viste at styreren – tross barnehagens beskjedne omsetning – i 2015 tjente mest av alle ledere for aksjeselskapsbarnehager i Norge.

– Jeg mener lønnen jeg tar ut står i forhold til innsatsen jeg legger ned, sa Renate Lundgren Nysæther til Utdanningsnytt i vår.

Men det mener ikke Bergen kommune.

Nå konkluderer de med at Nysæther, som er både eier og styrer, i 2014-16 har utbetalt to millioner kroner mer til seg selv enn hun hadde krav på.

Krever tilskudd tilbake

Cultiva Barnehage, tidligere Mathopen Natur- og Friluftsbarnehage, har rundt 30 barn, og har de siste årene mottatt rundt fire millioner i kommunalt tilskudd.

Fredag morgen mottok Utdanningsnytt og NRK brevet Bergen kommune nå har sendt til barnehagen. Der varsler kommunen at de vil kreve 1,96 millioner kroner tilbakebetalt.

Trine Samuelsberg

LAVE LØNNSUTGIFTER TIL ANSATTE: – Barnehagen har vesentlig lavere personalkostnader per barn enn forventet, hvis en ser bort fra eierens uttak av lønn, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Barnehagens revisor har også konkludert med at Nysæther flere ganger har gitt seg selv ulovlige lån.

Etter gjentatte forsøk kom NRK fredag ettermiddag i kontakt med Renate Lundgren Nysæther, og snakket med henne om innholdet i brevet fra Bergen kommune. Hun ønsker ikke å kommentere saken, utover følgende, som hun har sendt i en tekstmelding:

«Har ingen kommentar utover at vedtaket vil påklages. Ingen kommuner har hjemmel for å definere barnehageeieres arbeidsoppgaver eller fastsette lønnen deres slik tilfellet er her».

Kommunen skriver i brevet om Nysæthers rolle som både eier og daglig leder at det fremstår som om «enkelte arbeidsoppgaver kompenseres to ganger».

Millionlønn i flere år

NRK har på egen hånd gjennomgått barnehagens årsregnskaper fra oppstarten i 2007 til i fjor.

De viser blant annet at Nysæther både i 2010 (1,4 av 4,2 millioner) og 2013 (1,3 av 4,0 millioner) utbetalte oppsiktsvekkende høye lønninger til seg selv i forhold til barnehagens totale lønnsutgifter.

I årene kommunen har sett på, 2014-16, har barnehagen betalt ut totalt tolv millioner kroner i lønn. Av disse har Nysæther selv fått 4,7 millioner.

Det gir en gjennomsnittlig årslønn på 1,57 millioner, vesentlig mer en de 753.484 kronene kommunen har regnet seg frem til at hun skulle hatt.

384.000 kroner per årsverk

Barnehagens ansatte har fått langt mindre å rutte med. Ifølge årsregnskapene har det i 2014-16 i snitt hvert år blitt utført 6,3 årsverk i barnehagen, utenom Nysæther.

Deler man den resterende lønnspotten på dem, viser tallene at barnehagen i gjennomsnitt har hatt 384.000 kroner i lønnsutgifter til de ansatte per årsverk. Det er nøyaktig en fjerdedel av summen Nysæther har utbetalt til seg selv.

De 384.000 kronene innbefatter dessuten også arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og «andre ytelser».

Bergen kommune er sparsomme med kommentarer i den pågående tilsynssaken, men slår fast at de mener barnehagen har brukt for lite på lønn til de ansatte.

– Barnehagen har vesentlig lavere personalkostnader per barn enn forventet, hvis en ser bort fra eierens uttak av lønn, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg til NRK.