Vil ha slutt på barnehageturer foreldre betaler for

ÅSANE (NRK): Barnehagen har i mange år sendt femåringene på tur. Nå sier bystyret i Bergen og Utdanningsforbundet at det må ta slutt.

Nils Gunnar Knudsen

STØTTER MAKSPRIS: Bystyrepolitiker Nils Gunnar Knudsen (Ap) oppdaget de foreldrebetalte turene i Rolland-Ulsetåsen barnehage (i bakgrunnen).

Foto: Christian Lura

Rolland-Ulsetåsen barnehage i Bergen har i mange år gitt de eldste barna en tur som avslutning på barnehagetiden.

Foreldrene har betalt en egenandel på 1500 kroner for turen.

Bystyret i Bergen og Utdanningsforbundet vil nå ha slutt på barnehageaktiviteter som denne, der foreldre må betale mer enn maksprisen.

– Vi har reist med tog til Mjølfjell. Det har vært en vesentlig del av turen at barna tar tog, og får være i aktivitet i fjellområdet og i snø, sier styrer i barnehagen, Ingjerd Tveiterås.

Tveiterås sier turen har vært veldig populær blant femåringene.

– Det er ulovlig i den grad at vi ikke kan kreve penger fra foreldrene, og det er jo helt forståelig, sier hun til NRK.

I år får barna dra til Mjølfjell for siste gang. Den betaler barnehagen for at det ikke skal bli noe ekstra utgift for foreldrene.

– Ba om avklaring

Barnehagen i Bergen er ikke den eneste som krever ekstrabetaling fra foreldre. I februar fikk Utdanningsdirektoratet (Udir) spørsmål fra Fylkesmannen i Hedmark om nettopp foreldrebetaling.

Maksprisen for kommunale barnehager fastsettes årlig av Stortinget. I 2017 er den på 2730 kroner.

I svaret fra kunnskapsdepartementet legges det vekt på at maksprisen gjelder, men åpner for unntak.

«Betaling for kost kan komme i tillegg, også helt spesielle aktiviteter etter foreldrenes ønsker. For eksempel dansetimer, skiskole, ridetimer eller lignende regnes ikke som en del av et ordinært barnehagetilbud.» skriver de i dokumentet.

Departementet utdyper at slike aktiviteter må skje i samarbeid og med samtykke fra foreldrene.

– Har sendt ut brev

Oppvekstbyråd, Pål Hafstad Thorsen, har sendt ut brev til samtlige barnehager i Bergen.

– Vi er nødt til å sørge for at vi innenfor barnehagesektorer i Bergen er inkluderende, og at vi ikke legger opp til tilbud som er ekskluderer, sier Thorsen.

Byrådet i Bergen vet ikke hvor mange barnehager som krever ekstrabetaling fra foreldre.

– Det er ikke en slik type praksis vi skal ha i Bergen kommune. Barnehagen skal være inkluderende for alle barn, sier Thorsen.

Pål Hafstad Thorsen

REAGERER: Oppvekstbyråd, Pål Hafstad Thorsen, frykter at kommunale barnehager skal bli ekskluderende om ikke maksprisen respekteres.

Foto: Christian Lura

– Bør ikke kreve foreldrebetaling

Bystyrepolitiker Nils Gunnar Knudsen (Ap) er enig med Thorsen, han har tatt saken opp i bystyret.

– Jeg mener man ikke kan overstige maksprisen, bortsett fra om det skulle gjelde eventuelle måltider, sier Knudsen.

Utdanningsforbundet sier til NRK at de er kjent med at det foregår overnattingsturer og leiropphold i barnehagene som er finansiert av foreldrebetaling.

– Vi mener at all utdanning skal være gratis, og at det ikke bør kreves foreldrebetaling utover maksimalprisen. Det er derfor viktig og riktig det som både barnehagen og bystyret i Bergen nå gjør, sier Hege Valås, nestleder i utdanningsforbundet, til NRK.