Barnehage-Norge gransker egne rutiner: Vil sjekke om barn er trygge når de sover

Gutt (1) kritisk skadd etter å ha falt ut av vognen. – Jeg tror ikke en eneste barnehageansatt i dag har lagt et barn til å sove, uten å tenke: «Er dette trygt nok?».

Akasia Paradis barnehage

KRITISK SKADD: Torsdag ble en gutt (1) funnet bevisstløs av personalet inne i Akasia Paradis barnehage i Bergen. Han falt ut av en vogn og ble hengende med en stropp rundt halsen. Ulykken har gått hardt inn på hele Barnehage-Norge.

Foto: Olaug Spissøy Kyvik / NRK

De største kommunene i Norge og flere store private barnehagekjeder mangler felles rutiner for hvilket tilsyn barn skal ha i barnehagene når de sover.

Det viser en gjennomgang NRK har gjort etter ulykken i Akasia Paradis barnehage i Bergen torsdag. Den ett år gamle gutten ligger fortsatt kritisk skadet på Haukeland universitetssjukehus.

Barnehagen var fredag stengt etter ulykken, men gjenåpnet mandag.

– Barnehagen åpnet som planlagt i dag, og det har gått greit, sier Ove-Christian Fredriksen, administrerende direktør i Akasia.

Barnehage-Norge preget

Gutten ble funnet bevisstløs av personalet etter å ha falt ut av en vogn og blitt hengende med en stropp rundt halsen. Ulykken har gått hardt inn på hele Barnehage-Norge.

– Vi har ingen barn å miste, og kan ikke tenke oss noe verre enn det som har skjedd i Akasia. Jeg tror ikke en eneste barnehageansatt i dag har lagt et barn til å sove, uten å tenke: «Er dette trygt nok? Gjør vi det godt nok?», sier Inger Marie Guddal Einan, leder i Kidsa-kjeden.

– Hendelsen i Akasia-barnehagen berører oss alle, sier Marianne Boge, seksjonsleder for barnehager i Bergen kommune.

– Vi vil uttrykke vår medfølelse til foreldrene til gutten og de ansatte i barnehagen etter denne tragiske ulykken, sier Vikki Cruz, markeds- og kommunikasjonsdirektør i kjeden Læringsverkstedet.

Marianne Boge

BERØRT: Marianne Boge, seksjonsleder for barnehager i Bergen kommune.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Har ikke regler for hyppighet på tilsyn

Søndag fortalte NRK at Akasia Paradis barnehage etter ulykken innfører «sovevakter» som kontinuerlig skal ha tilsyn med barn som sover i barnehagen.

Kjeden har ikke felles rutiner for hvor ofte barn som sover skal ses til. «Barna som sover skal ha tilsyn av personalet», heter det i Akasias felles regler.

NRK har mandag vært i kontakt med de største kommunene og barnehagekjedene i landet. Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger sier alle at de ikke har sentrale rutiner for tilsyn med barn under soving i barnehagen.

Det har heller ikke kjedene Kidsa og Norlandia.

– Hver barnehage må gjøre lokale risikovurderinger, sier Kidsa-leder Einan, som også er ansvarlig for Norlandia-barnehagene på Vestlandet.

Hun sier at barnehagene følger kravene i Forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole. Den sier at barnehagene skal «drives slik at skader og ulykker forebygges», men inneholder ingen konkrete krav til tilsyn med barn som sover.

Helsedirektoratets veileder til forskriften sier også lite om dette, utover at barn som sover utendørs i barnehagen lett må kunne ses innenfra.

Ove-Christian Fredriksen, Akasia

– EN FORFERDELIG KATASTROFE: – Dette er en forferdelig katastrofe for oss og dem som er rammet, sa daglig leder i Akasia, Ove-Christian Fredriksen, til NRK søndag.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Flere kjeder har sentrale rutiner

Espira, Læringsverkstedet og FUS-kjeden har alle sentrale fellesrutiner for barnehagene. Hos Læringsverkstedet er det dog rom for lokale tilpasninger.

– Vi har i våre rutiner at barna i våre barnehager alltid skal være under tilsyn av voksne, også under soving. Med 230 ulike barnehager i størrelse og utforming, er det egne rutiner for tilsyn under soving, og de er tilpasset forholdene i hver enkelt barnehage, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Vikki Cruz.

Jens Schei Hansen

Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

Foto: ESPIRA

FUS-kjeden har en «vognvakt» som skal ha tilsyn med barna som sover i vogn hele tiden, opplyser daglig leder Laila Aarseth. Barna som sover innendørs skal sjekkes hvert femte minutt, ifølge kjedens fellesrutiner.

I Espira skal hver avdeling ha en «sovevakt» ved vognene når barn sover, og hvert barn skal sjekkes hvert tiende minutt, ifølge fellesrutinene.

– Å la mange barn ligge og sove uten tilsyn, vurderer vi som ikke trygt, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

De store kommunene har ikke sentrale rutiner

Kommunene påpeker at barnehagene deres følger forskriften når rutinene utformes. Men det finnes altså ikke sentrale rutiner kommunen har fastsatt, og som alle barnehager må følge.

– Oslo kommune har ikke noen egne overordnede sentrale retningslinjer for tilsyn med barn som sover i barnehagen, sier Hege Sevatdal, seksjonssjef for barnehager.

Det har altså heller ikke Stavanger, Bergen eller Trondheim.

Ragnhild Granskogen

Ragnhild Granskogen i Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim.

Foto: Privat

– Styrer i barnehagen har det overordnede ansvaret for å utarbeide rutiner og å ha en internkontroll som sikrer tilsyn av barn under soving, sier Ragnhild Granskogen, avdelingsleder for forvaltning i Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim.

Marianne Boge, leder for barnehageseksjonen i Bergen, påpeker at det er bygningsmessige ulikheter mellom barnehagene, og at det for eksempel varierer om barna sover inne, ute, på madrasser eller i vogner.

– Derfor er det ulikt hvilken tilsynsordning den enkelte barnehage har, sier hun.

Gjennomgår rutinene som følge av ulykken

Men felles for de aller fleste NRK har vært i kontakt med mandag, er at de nå vil gjennomgå rutinene sine for tilsyn med barn som sover.

Dermed kan den alvorlige ulykken i Akasia Paradis barnehage få betydning for sikkerheten i store deler av Barnehage-Norge.

– I lys av hendelsen i Bergen, vil vi i løpet av morgendagen sende en oppfordring til alle våre barnehager om å gjennomgå egne ROS-analyser og rutiner for tilsyn når barn sover, sier Sigrun Svenneby Svendsen, nestleder i fagstab barnehage i Stavanger kommune.

– Vi er kjent med at flere bydeler i dag har sendt påminnelse til sine barnehager om å følge de gjeldende rutinene for barnehagene for tilsyn med barn som sover. Byrådsavdelingen vil på sin side følge opp dette overfor bydelene, sier Hege Sevatdal i Oslo kommune.

– Vi har nå valgt sammen med våre barnehageledere å gjennomgå barnehagenes planer og rutiner vedrørende barn og soving, for å sikre god kvalitet på dette, sier Marianne Boge i Bergen kommune.

Vurderer sentrale rutiner

Også flere av kjedene, selv dem som allerede har sentrale rutiner for tilsyn ved soving, varsler gjennomgang som følge av hendelsen i Bergen.

– I lys av ulykken, har vi startet arbeidet med en ny gjennomgang av disse rutinene hos den enkelte barnehage, sier Vikki Cruz i Læringsverkstedet.

– Vi vil nå ha en gjennomgang av rutinene med bakgrunn av hendelsen i Bergen, sier Jens Schei Hansen i Espira.

Kidsa og Norlandia, som ikke har sentrale rutiner, vil nå vurdere å innføre det.

– Etter ulykken i Akasia har vi besluttet å gjennomgå rutinene våre på nytt. Alle barnehager fikk på fredag beskjed om å gjennomgå de lokale rutinene, og det ble varslet at det kan komme en rutineendring når det blir klart hva som var årsaken til ulykken, sier Inger Marie Guddal Einan.