Harald vert ny ordførar i Balestrand

Fylkesbyråkrat Harald N. Offerdal vert den aller første Ap-ordføraren i turistkommunen Balestrand.

Harald N. Offerdal

NY ORDFØRAR: Harald N. Offerdal tek over som ordførar i Balestrand.

Foto: Privat

Kommunestyret i Balestrand 2011 - 2015

Arbeidarpartiet (4)
Harald Norvald Offerdal
Sigrun Marit Dale
Gudvin Steinar Haraldsson
Kari M. Rutle Fjærestad

Sosialistisk Venstreparti (1)
Aud Kari Isane

Senterpartiet (3)
Arnstein Menes
Gunnvor Linde
Renate Rendedal

Kristeleg Folkeparti (2)
Frode Bøthun
Anne Margrethe Kråvik

Venstre (2)
Råmund Nyhammer
Kari Bolstad

Høgre (5)
Einar Inge Målsnes
Lars Trygve Sæle
Siren Ese
Kjetil Nesse
Siv Midtbø Lidal

Ny ordførar: Harald Offerdal (Ap)
Ny varaordf: Arnstein Menes (Sp)
(Samarbeid: Ap, Sp og V)