Bakterietypen i Askøy-vannet: Syv registrerte dødsfall i Norge på 20 år

Over 60 personer har vært innlagt med campylobacter som følger av sykdomsutbruddet på Askøy. Men bakterien fører sjelden til dødsfall, sier Folkehelseinstituttet.

Prøveundersøkelser på lab på Haukeland, campylobacter Askøy

CAMPYLOBACTER: Rundt 3000 smittes av campylobacter hvert år. Men for de aller fleste er ikke sykdommen alvorlig.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Diaré, kvalme og infeksjon i tarmen. Dette er typiske symptomer blant de 2000 personene på Askøy som har blitt syke av forurenset drikkevann den siste tiden.

Fortsatt må innbyggere på Askøy regne med å koke vannet i 5–6 uker til.

Rundt 3000 smittes av campylobacter hvert år. Men for de aller fleste er ikke sykdommen alvorlig.

En ett år gammel gutt og en kvinne på 72 år fra Askøy har mistet livet. Begge var innlagt på sykehus med liknende symptomer, og fikk påvist campylobacter.

Det er fortsatt uvisst om dødsfallene skyldes bakterien.

Siden 1998 har tre personer dødd av campylobacter, viser tall fra dødsårsaksregisteret. I tillegg er det registrert fire dødsfall hvor bakterien var medvirkende årsak.

Campylobacter, testing på Haukeland universitetssjukehus

ÅRSAKEN: Haukeland sykehus gjorde prøver som viste at askøyværingene var smittet med campylobacter. Bakterien finnes sammen med E. coli.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Uvanlig med dødsfall

Folkehelseinstituttet (FHI) sier campylobacter sjelden er dødelig.

– Vanligvis begrenser sykdommen seg selv. Den går over etter en ukes tid, sier Helena Niemi Eide ved FHI.

For friske personer er dette som regel ikke en alvorlig sykdom, bortsett fra hvis en person har en underliggende sykdom. Da kan dehydrering, som er et typisk symptom, være farlig i seg selv.

– For de eldste, yngste og folk med en underliggende sykdom er det viktig å være oppmerksom, sier Eide.

Mistenkte høydebassenget på Øvre Kleppe Askøy

FANT BAKTERIE: Inngangen til høydebassenget på Øvre Kleppe, som trolig er smittekilden.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Bekymret for alvorlige sykdomsforløp

Askøy kommune vet ikke hvor stor konsentrasjonen av campylobacter i drikkevannsprøvene er.

– Det rapporteres enten som positivt eller negativt, sier varaordfører Bård Espelid.

Espelid forteller at innbyggere på Askøy har blitt rammet i ulik grad av campylobacter, og at flere er redde for konsekvensene.

– Folk er bekymret over hva konsekvensene av å bli smittet kan bli også på lengre sikt.

Selv mener han sykdomsforløpene kan være bekymringsverdige.

– Vi får bare se hva som skjer. Men vi er absolutt bekymret for at sykdomsforløpene kan være alvorlige.

Bård Espelid, varaordfører på Askøy

TILTAK MOT SMITTE: Varaordfører Bård Espelid sier kommunen har lyktes godt med å hindre smittespredning.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Tiltakene har fungert

Kommunen iverksatte raskt flere tiltak da de mistenkte smitteutbrudd, og Espelid forteller at disse har fungert godt.

– Vi har lyktes veldig godt med å hindre smittespredning. Det er ingen nye tilfeller, slik vi ser det, som følge av at vi ikke har klart å kontrollere smittekilden gjennom tiltakene vi gjorde innledningsvis.

– Vi ser også at antallet syke avtar sterkt. Det samsvarer jo med inkubasjonstiden for denne bakterien, legger han til.

Kommunen legger nå stor vekt på å bemanne opp helse- og omsorgstilbudet.

– Vi sikrer også at faren for kontaktsmitte er lav med hygienetiltak. Og så sørger vi for at både barn, voksne og eldre har tilgang til rent drikkevann.