Både folkerøysting og undersøking

Formannskapet i Eid ynskjer å ha både folkeavrøysting og ei innbyggjarundersøking i saka om kommunesamanslåing.

Eid og Gloppen har inngått ein intensjonsavtale, der ein mellom anna har fordelt kva kommunale tenester som skal ha hovudsete i kva tettstad, og at ein ynskjer å bruke Nordfjord kommune. Innbyggjarane skal få seie si meining i mai, og ordførar i Eid, Alfred Bjørlo seier dei vil ha eit så breitt grunnlag som mogleg frå folket i denne saka.

Alfred Bjørlo og Leidulf Gloppestad
Foto: Silje Guddal / NRK