Avslutter beredskap etter 15 mnd.

Haukeland og Haraldsplass avslutter koronaberedskapen ved sykehusene, som de har hatt siden 12. mars 2020. Det betyr at sykehusene går over til mer eller mindre normal drift. Sykehusene har for tiden ingen innlagte koronapasienter. Også Helse Fonna, Helse Stavanger og Helse Førde er ute av beredskap.

Haukeland universitetssykehus
Foto: Helse Bergen