Avsluttar leiting på Haukåsen

Søket etter 37-åringen som har vore sakna sidan 9. mai etter ein tur på Haukåsen i Sogndal vert no avslutta.
Regionlensmann Arne Johannessen seier til Sogn Avis at etterforskinga likevel held fram parallelt med tilsynet Fylkesmannen har sett i gang, og at dei ikkje ønskjer å gje seg før dei har fått svar.

leiteaksjon i sogndal haukåsen
Foto: Stine Kyrkjebø Johansen / NRK