Avlyser jakt

Villreinjakta på Vikafjellet i haust er avlyst, skriv Sogn Avis. Årsaka er færre villrein i fjellet. Leiar i Fjellheimen villreinutval, Hildegunn Mugås, seier det ikkje kan bli jakta på dyr som ikkje finst.