AVISA HORDALAND SATT UT AV SPILL:

Serveren til avisa Hordaland er satt ut av spill på grunn av flommen i Vossodraget. Redaktør Elin Madsen melder på Facebook at avisen ikke får publisert noe på en stund.