Avhøyrer heile bygda for å løyse branngåta

Politiet har avhøyrt dei fleste av dei kring 40 innbyggjarane på Djønno i Hardanger etter brannen i ein sauefjøs i oktober.

Brann på Djønno 4. juni

4. JUNI: Slik såg det ut då det brann på Djønno i Hardanger 4. juni. Ein mann er no sikta for brannane 4. juni, 17. oktober og 22. oktober.

Foto: 03030-tipsar

Ein mann er mistenkt for å stå bak brannen 22. oktober, han er i tillegg sikta for å stå bak to andre brannar, ein i juni og ein 17. oktober.

Brannen 22. oktober blei raskt sløkt av dei som eig fjøsen, og verken personar eller dyr blei skadde i brannen. Familien som bur på garden observerte ein mann på området, og politiet arresterte mannen dagen etter brannen. Han er fengsla i fire veker med brev- og besøksforbod.

– Har gått frå dør til dør

brann djønno

4. JUNI: Ein einebustad og tre naust brann ned til grunne 4. juni i år. Ein mann er no sikta for å ha starta på denne brannen, samt to andre 17. oktober og 22. oktober.

Foto: Egil Torheim

Etterforskingsleiar Per Helge Sekse seier politiet har hatt ei brei etterforsking i saka og at dei har hatt ei rundspørjing i heile bygda, der det bur kring 40 personar.

– Me har gått frå dør til dør og snakka med folk som kan ha tips i saka. Det har vore mange inne til avhøyr, både personar som bur i nærleiken og personar som står nært den sikta, seier etterforskingsleiaren.

No ventar politiet på analysane frå materiale som er sendt inn for teknisk undersøking, utan at politiet kan gå nærare inn på kva type undersøkingar det er snakk om.

– Me har ein del oppgåver igjen i saka. No ventar me svar frå den tekniske undersøkinga, i tillegg driv me framleis å avhøyrer folk, seier Sekse.

Politiet har fått inn fleire tips, utan at det har ført til noko gjennombrot i saka.

Nektar skuld

Mannen som er mistenkt nektar straffeskuld og seier han ikkje har noko med dei tre brannane å gjere.

Han blir sitjande i varetekt til 20. november. Om politiet vil be om forlenga varekt er førebels uvisst.