Skutt av politiet: – Avdøde tok lydopptak av hendelsen

39-åring ble skutt og drept av politiet i Bergen før jul. Spesialenheten har sikret seg flere lydopptak av hendelsen.

Politiaksjon i Ibsens gate i Bergen mandag kveld

AKSJON: Både brannvesenet og AMK var også i Ibsens gate under aksjonen. Politiet skal ha tilkalt 110-sentralen da de oppdaget røykutvikling i leiligheten forut for skytingen.

Foto: Eivind Senneset / NTB

21. desember i fjor ble Morten Michelsen (39) skutt av politiet i Ibsens gate i Bergen. 39-åringen fikk tre skudd i overkroppen. Noen timer senere, natt til 22. desember ble han erklært død på Haukeland sjukehus.

Bare timer før hendelsen var Michelsen blitt skrevet ut fra Sandviken psykiatriske sykehus.

Spesialenheten for politisaker etterforsker nå skytingen og Fylkeslegen har åpnet tilsyn for å undersøke om mannen fikk forsvarlig helsehjelp før hendelsen.

Lydopptak av hendelsen

Fredag forteller leder ved Spesialenheten region vest, advokat Ellen Eikeseth Mjøs, at avdøde under hendelsen, og i tiden forut for denne, hadde på seg en MP3-spiller der han tok lydopptak.

– Spesialenheten for politisaker har sikret og gjennomgått lydopptakene. Lydopptakene er av god kvalitet og er sentrale når tidsforløpet og hendelsesforløpet skal klarlegges.

Mjøs opplyser at lydopptaket, sammen med lydlogger fra politiet, er viktige elementer i Spesialenhetens etterforskning og i senere bevisvurderinger.

For de etterlatte er det viktig å få svar på om maktbruken til politiet var nødvendig og forsvarlig. De har også vært fortvilet over helsehjelpen sønnen har fått.

Morten Michelsen

DØDE: Michelsen ble skutt under en politiaksjon i Ibsens gate i Bergen på kvelden 21. desember.

Foto: Privat

Politiet åpnet døren

Avdøde var alene i situasjonen med de fire politibetjentene. Hendelsen fant sted i avdødes inngangsparti og det var politiet som hadde åpnet døren, opplyser Spesialenheten.

Tjenestepersonen som skjøt var IP3 godkjent og det ble benyttet pistol. En av politibetjentene hadde skjold.

Etterforskningen har ifølge Mjøs så langt ikke avdekket at andre beboere i Ibsens gate har vært vitne til selve hendelsen. Det finnes heller ikke videoopptak av selve hendelsen.

Ellen Eikeseth Mjøs

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Leder ved Spesialenheten region vest, advokat Ellen Eikeseth Mjøs.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei

Fire politibetjenter er mistenkt

Mjøs opplyser at det til nå er avhørt ti polititjenestepersoner. Fire politibetjenter som var direkte involvert i hendelsen har nå status som mistenkt.

– De tjenestepersoner som ikke har vært involvert i selve hendelsen eller har fattet beslutninger er avhørt som vitner.

Ifølge Mjøs vil det bli gjennomført flere avhør av polititjenestepersoner.

Spesialenheten får bistand fra Kripos til å gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser av det skytevåpenet som ble benyttet.

Skal lage 3D-skanning av åstedet

Kripos har også bistått Spesialenheten med åstedsundersøkelser.

– Åstedsundersøkelsene er ferdig, men det gjenstår analysearbeid, skriver Mjøs.

Det vil i tillegg bli gjennomført en 3D-skanning i Ibsens gate for å få en full grafisk oversikt over åstedet.

– Bildene gir etterforskerne den oversikten de trenger. 3D- skanningen vil bli gjennomført av Kripos.