Avdekket flere alvorlige feil i byggebransjen

Over 40 millioner i skattesnusk, svart arbeid og trygdesvindel. Dette var noe av det arbeidstilsynet avdekket da 55 byggeplasser fikk uanmeldt besøk i Oslo og Bergen.

Byggeplass

Illustrasjonsfoto: I et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mot arbeidsmarkedskriminalitet i Bergen og Oslo fant arbeidstilsynet flere alvorlige feil.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I slutten av september gjennomførte en rekke etater en storaksjon mot byggebransjen i Norges to største byer. Der avdekket de flere alvorlige feil som i verste fall kan utgjøre en fare for liv og helse.

– Vi fant flere brudd på regelverket. Arbeidet på sju av de kontrollerte byggeplassene ble stoppet på grunn av fare for liv og helse, sier Knut Andreas Lervåg, prosjektleder for aksjonen i bergensområdet.

Kontrollen ble gjort av Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, NAV Kontroll, kemnerkontorene i Oslo, Bergen og Os, samt byggesaksavdelingen i Bergen kommune.

Stengte byggeplasser

– Vi møtte bedrifter som samlet skylder 40,1 millioner kroner i skatter og avgifter. Over 100 arbeidstakere mangler også HMS-kort, sier Lervåg.

Det var gjennom tips, felles analyser og etterretning at samarbeidspartnerne avslørte sosial dumping, svart arbeid, trygdesvindel og fiktiv fakturering.

– Vi er dessverre ikke overrasket over funnene, for de stemmer med lignende aksjoner som vi har hatt tidligere, sier aksjonsleder i Oslo fra Arbeidstilsynet, Pål H. Lund.

Pål H. Lund, Arbeidstilsynet

Pål H. Lund er aksjonsleder for Arbeidstilsynet i Oslo.

Kontrollene er rettet mot byggetjenester til profesjonelle oppdragsgivere og har som mål å gjøre det vanskeligere å drive ulovlig. Lund mener arbeidslivskriminalitet er et utbredt problem i bransjen.

– Dette er en del av satsingen myndighetene har mot arbeidslivskriminalitet. Vi finner stort sett det vi forventer å finne, dessverre, sier Lund.

Følger opp

Knut Andreas Lervåg mener funnene er som forventet. Samarbeidsprosjektet mellom alle foretakene skal nå jobbe videre med kartlegging og undersøkelser av foretakene.

– De som ikke følger regelverket må forvente å bli fulgt opp av alle etatene i det tverretatlige samarbeidet, sier Lervåg.

Proffmarkedet er mer organisert, avansert, komplekst og involverer flere, sammenlignet med aktører som jobber i privatmarkedet.

Tverretatlige aksjoner mot proffmarkedet er viktig fordi samarbeid mellom etatene kan avsløre kriminalitet i store komplekse strukturer.

– Resultatet av aksjonen viser hvor viktig det er at vi er ute på kontroller. Når alle etatene samarbeider er det enklere å slå ned på flere med større kraft og presisjon, sier Lervåg.

Dette viser kontrollen:

Bergen og omegn

Oslo og omegn

Totalt

Antall kontrollerte byggeplasser

33

22

55

Antall kontrollerte foretak

94

95

189

Antall kontrollerte arbeidstakere

317

230

547

Skyldig merverdiavgift

2918245

4566439

7484684

Manglende HMS-kort

68

29

97

Inndratt HMS-kort

6

8

14

Stans på grunn av sikkerhet

5

2

7

Antall anmeldelser uten pågripelse

3

0

3

Antall anmeldelser med pågripelse

4

0

4

Antall utvisninger

1

0

1

Saker til utredning for trygdesvindel

7

3

10

Skyldig skattetrekk

2488557

14845572

17334129

Skyldig forskuddsskatt

447673

676918

1124591

Skyldig arbeidsgiveravgift

4143444

10077935

14221379