Austevoll-firma får 26 millioner i erstatning

Tidligere kulturminister Thorhild Widvey og fire andre er dømt til å betale 26 millioner kroner til Norfield Shipping AS.

Thorild Widvey

MÅ BETALE: Tidligere kulturminister Thorild Widvey må ut med 300.000 dollar, rundt 2,5 millioner kroner, etter å ha blitt saksøkt av Nordfield Shipping.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Austevoll-reder Tor Østervold i Norfield Shipping AS gikk til søksmål mot kulturminister Thorhild Widvey og fire andre personer som satt i styret eller ledelsen i selskapet Reservoir Exploration Technology (RXT).

Etter flere år med økonomiske vanskeligheter, gikk RXT konkurs 14. juni 2013. De samlede kravene i morselskapet summerte seg til nesten én milliard kroner.

Norfield Shipping var blant seismikkselskapets tre største kreditorer, og ble påført store tap som følge av konkursen.

De gikk til søksmål mot de fem fordi de mener de har forsømt styreansvaret sitt.

Indviduelle erstatninger

Bergen tingrett slår nå fast at styremedlemmene skal betale individuell erstatning til selskapet.

Retten finner det klart at det er faktisk årsakssammenheng mellom de saksøktes handlinger og Nordfields økonomiske tap.

Bergen tingrett

Beløpene varierer fra 1,5 millioner til nesten ti millioner kroner. Til sammen skal styremedlemmene betale 26 millioner kroner i erstatning. I tillegg må de erstatte Nordfield Shippings sakskostnader på 1,5 millioner kroner.

  • Kristen Stein Jacobsen dømmes til å betale 1.200.000 dollar.
  • Stein Hedemark dømmes til å betale 500.000 dollar.
  • Walter Sognnes dømmes til å betale 900.000 dollar.
  • Thorild Widvey dømmes til å betale 300.000 dollar.
  • Eva von Hirsch dømmes til å betale 175.000 dollar.
  • De fem må dessuten betale 1.500.000 kroner i sakskostnader.

– Et betydelig beløp

Advokat Per Magne Strandborg i advokatfirmaet Wikborg Rein, som representerer Norfield Shipping AS, sier de er fornøyd med dommen og dens begrunnelse.

– Retten har lempet på erstatningen, men det er fortsatt et betydelig beløp som er idømt, sier han til NRK.

Thorild Widvey sier til NRK at hun mener dommen er feil, og at den derfor vil bli anket.

Advokat Geir Mikalsen i advokatfirmaet BA-HR representerer alle de fem i RXT. Han sier til NRK at alle er uenige i dommen og vil anke til lagmannsretten.