Austevoll

Til høsten er en storstilt brobygging i Austevoll over, og øyene er samlet til ett veirike. Politikerne har fått samlet kommunen som de ville, men har smått med penger igjen til å bruke på valgløfter i valgkampen.

Marsteinen fyr
Foto: NRK

Framskrittspartiet med Helge Andre Njåstad har erobret ordførerstolen i Austevoll. Med på det styrende laget de siste fire årene har han fått med seg Senterpartiet og KrF. Det noe uvanlige samarbeidet har vært mulig fordi kommunepolitikken i Austevoll handler lite om partipolitikk.

Ifølge Helge Andre Njåstad er alle enige om det meste. ”Men de som får styre er de som er flinkest til å gjennomføre det alle er enige om.”

Enigheten går blant annet på samferdsel. Partiene har fått bygd broer mellom øyene. Nå står de sammen om å kreve hurtigferge til fastlandet med avgang hver time. Etter litt vingling fra FrP har politikerne nå også blitt enige om at de ikke ønsker utbygging av vindmøller i kommunen.

Kontroll over økonomien

Miljøvern blir ett av temaene i valgkampen i Austevoll. Arbeiderpartiet vil jobbe for å bevare lyngheiene og innføre mer kulturvern. Ett av virkemidlene er å fjerne grantrær, og sette inn sauer til å beite ned vegetasjonen.

Politikerne er også opptatt av eldreomsorgen i valgkamen. FrP vil bygge flere omsorgsboliger og opprette flere heldagsplasser. KrF vil det samme, men innser at det ikke kan gjøres mye for de eldre før kommuneøkonomien blir bedre. Derfor mener partiet at kontroll over økonomien er viktigere enn alt annet. Arbeiderpartiet foreslår å innføre eiendomsskatt for å få mer penger i kommunekassen. Høyre vil ikke ha eiendomsskatt, men har økonomikontroll som sin viktigste valgkampsak.

Penger avgjør samarbeid

Unge og erfarne politikere har fått de fleste førsteplassene på kommunevalglistene i Austevoll. Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat, Jane Kirsti Stangeland, har 12 år bak seg i kommunestyret, og i tillegg erfaring som medlem i fylkestinget. Hun er til daglig lærer på ungdomsskolen i kommunen.

Krf topper listen med Christian Halstensen (33). Han jobber med fiskebåter i familiebedriften Hallstensen K A/S. Senterpartiet har i dag varaordføreren, Edvard J. Stangeland. Den mest erfarne toppkandidaten har Høyre. Arne Kalve Klepsvik har vært kommunestyremedlem i 20 år, og har vært gruppeleder de siste fire årene. Hvem som kommer til å samarbeide etter valget er helt uavklart. KrF og Senterpartiet vil ikke love at de kan støtte FrP etter valget. Dersom det kommer friske midler inn i kommunen til å drive politikk for, vil forskjellene mellom FrP og de andre partiene bli langt større enn i dag. Da ser politikerne for seg at konkurransen om velgerne blir større enn i dag.

 

Valstatistikk Austevol