Auke i eksporten av laks

Norge eksporterte 90 700 tonn laks for 5,5 milliardar kroner i august, skriv nettavisa Sysla. Det er ein volumauke på sju prosent eller 5 800 tonn og ein verdiauke på sju prosent eller 369 millionar kroner frå august i fjor. – Det bidreg til at vi for første gang i år har eksportert meir laks samanlikna med same periode i fjor seier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for marknadsinnsikt i Sjømatrådet.