Hopp til innhold

Aukar tilskot til rusbehandling

Regjeringa ønsker å bevilge ytterlegare 21,2 millionar kroner til eit femårig forsøk med heroinassistert behandling, eit tiltak som skal hjelpe dei med alvorleg rusavhengigheit til betre livskvalitet. Midlane finansierer behandlingstilbod i Oslo og Bergen, samt følgeforsking i regi av Helsedirektoratet.