Hopp til innhold

Aukar inntektsfrådrag

Regjeringa vil auke inntektsfrådrag for primærnæringa og sjøfolk. – Vi er opptekne av å betre kvardagen til vanlege arbeidsfolk. Dei auka frådraga for primærnæringane og for sjømenn bidreg til å auke inntektene for disse gruppene. Dette vil vere eit viktig bidrag for næringane og arbeidsfolk langs kysten og rundt om i hele Norge, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).