Attvald som fylkesleiar

Ole Martini er attvald som leiar i Vestland Unge Venstre. 20-åringen er frå Stad kommune, der han også er vara til utval for kultur, idrett, samfunn og næring. Marius Hellan Hindenes frå Alver og Dina Bovim frå Kinn var vald til første og andre nestleiar.

Ole Martini
Foto: Vestland Unge Venstre