Hedres for sitt arbeid med krisepsykologi

Han har vært sentral etter 22. juli og noen av de største katastrofene i nyere tid. I dag fikk Atle Dyregrov St. Olavs Orden for sin pionerinnsats innen krise- og katastrofepsykologi.

HEDRET: krisepsykolog Atle Dyregrov er blitt hedret med St. Olavs orden.

HEDRET: Atle Dyregrov ble i dag hedret med St. Olavs Orden for sitt arbeid med krisepsykologi.

Den ærefulle prisen, Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, fikk Dyregrov overrakt i dag.

– Jeg fikk en telefon om dette på forsommeren. De begynte med å si gratulerer og jeg trodde at Senter for Krisepsykologi skulle få en bevilgning, før jeg fikk vite hva det egentlig gjaldt.

– De avsluttet med å spørre om jeg aksepterte å få ordenen. Det var lett for meg å si ja, ikke minst fordi Magne Raundalen ved senteret tidligere har fått tilsvarende orden, sier Dyregrov.

Startet på Barneklinikken i Bergen

Det hele startet på Barneklinikken i Bergen på slutten av 1970-tallet. Dyregrov var student, og barnepsykologen Magne Raundalen ba ham om å søke stipendiatstilling etter praksis.

Dyregrov endte opp med å få ansvar for å følge opp foreldre som mistet nyfødte barn.

Han merket raskt at ikke fantes hverken opplegg eller forskning på dette feltet. I beste fall fikk foreldrene snakke med en helsesøster.

Atle Dyregrov publiserte sin første artikkel om katastrofepsykologi i 1983. Siden har livet hans vært viet til folk som opplever kriser.

– Ting som vi i dag tar for gitt var ikke på plass den gang. Med årene er vi blitt et omsorgssamfunn, sier Dyregrov.

Sentral under 22. juli og tsunamien

I 1988 startet han og en kollega Senter for Krisepsykologi i Bergen, og Dyregrov har siden fungert som senterets leder. I dag er flere enn 20 personer knyttet til senteret.

Atle Dyregrov regnes som en pioner innen feltet krisepsykologi. Han har arbeidet med mange store ulykker og katastrofer i inn- og utland, og ble blant annet brukt av svenske myndigheter i forbindelse med tsunamikatastrofen i Asia i 2004.

Hva er du mest stolt over å ha oppnådd?

– Det å endre en kultur som gjør at barn nå blir sett, tatt med, og får informasjon i krisesituasjoner, sier Atle Dyregrov.

Han og krisesenteret var også sentrale i arbeidet med ungdom og etterlatte som opplevde terrorangrepet 22. juli.

Sterke inntrykk

– Når vi ser på alle de krisene du har vært borti opp gjennom årene, hvilket inntrykk gjør det på deg selv?

– Det har vært perioder hvor det har vært tungt, hvor det har vært motgang. Men jeg har en kjempefin familie rundt meg, jeg har gode venner og jeg har en fantastisk kollegagruppe. Og ikke minst får jeg så mye feedback fra alle de jeg er i kontant med. Dette til sammen oppveier alle de inntrykkene som har vært der. Men det er klart, det er noen ting som sitter veldig sterkt igjen fra alle disse årene.

– Hva sitter sterkest igjen?

– Det er noen enkeltsituasjoner med personer som har mistet barn spesielt. Også er det inntrykk fra Rwanda, krigssituasjoner og større katastrofer, sier Dyregrov.