Hopp til innhold

– Engasjementet i Bergen er fantastisk

Rundt 500 mennesker møtte opp for å markere støtte til asylbarna. – Regjeringen har ikke oppnådd rettferdighet for dem, sier støttegruppeleder.

Torgallmenningen

OPPROP FOR ASYLBARNA: Rundt 500 mennesker møtte opp på Torgallmenningen i Bergen for å vise sin støtte til asylbarna.

Foto: Privat

Aina Heldal Bøe

INITIATIVTAKER: Aina Heldal Bøe kjemper for at barnets beste skal tillegges mer vekt under behandling av søknader om oppholdstillatelse i Norge.

Foto: Privat

– Jeg er kjempefornøyd. Som jeg sa under markeringen - engasjementet i Bergen er fantastisk, sier initiativtaker Aina Heldal Bøe. Hun var en av en rekke personer som holdt appell til støtte for de lengeværende asylbarna under arrangementet på Torgallmenningen lørdag.

– At så mange møter opp, og at vi får så bred tilslutning fra politiske partier og andre organisasjoner, viser i aller høyeste grad at disse barna ikke er glemt, sier Heldal Bøe.

Hun er mest kjent for å lede kampen for syvåringen Nathan Eshete fra Ytre Arna, som tidligere i år fikk opphold i Norge. Siden Heldal Bøe startet kampen har tallet på lengeværende asylbarn økt fra rundt 450 til rundt 650.

– Regjeringen har ikke oppnådd rettferdighet

Knut Arild Hareide triumferte etter regjeringsforhandlingene med at KrF hadde fått gjennomslag for et asylbarnamnesti, men senere viste det seg at amnestiet kun vil gi rundt 100 av de lengeværende asylbarna en ny sjanse. Støttegruppen i Bergen er ikke imponert.

– Vi mener de ikke har oppnådd rettferdighet for barna, fordi det omfatter få og ikke legges inn føringer om at barnas rettigheter tillegges mer vekt, sier Heldal Bøe.

Talere

MANGE TALERE: Oddny Miljeteig (t.h.) fra SV var én av rundt 15 personer som holdt appell under markeringen.

Foto: Privat

I dag var en rekke politiske partier og organsisasjoner støttespillere for arrangementet i Bergen. Målet for aksjonistene er at barnas beste skal veie tyngst i vuderingene til staten.

– Jeg mener alle burde få prøve sakene sine på nytt når det er slått fast at praksis er for streng, og mener spesielt at de som har vært her lengst bør få opphold. Når barn som har vært her i elleve år må gå rettens vei for å få opphold, er det noe galt, mener Heldal Bøe.

Fra personfokus til prinsipiell støtte

Oppmøtet i Bergen i dag viser at engasjementet ikke bare var et blaff knyttet til det store mediefokuset på Nathan, mener Heldal Bøe.

– Nathan fikk folk til å engasjere seg og å se hvordan politikken slo ut i praksis. Jeg har kjent veldig på at han var heldig som fikk så mye oppmerksomhet. Derfor er jeg veldig glad for at folk også engasjerer seg for barna de ikke har navn på og som ikke har støttegrupper. Støtten til asylbarna er prinsipiell og ikke bare personfokusert, konkluderer hun.

Heldal Bøe sa i sin appell til de fremmøtte at hun var glad for at Neda fra Rogaland vant i tingretten, men advarte mot et samfunn der barn trenger store støttegrupper og pengesummer til advokater for å få bli i Norge.

Heldal Bøe ble nylig valgt inn i representantskapet til Redd Barna, og sier hun vil jobbe videre med asylbarnas sak der.

– Vi kommer til å holde på helt til vi er i mål, sier hun.