Hopp til innhold

Nå kommer rørene som kunne forhindret vannkrisen på Askøy

Et splitter nytt høydebasseng sto klart da tusenvis av innbyggere ble syke av drikkevannet i sommer. Årsaken var at en grunneier nektet kommunen å legge rør i veien hans. Nå gjøres det med tvang.

Veistrid Øvre Kleppe, Tøssedalen, Askøy

RØR MED TVANG: Grunneieren rår over åtte meter av denne veien. Bare denne parsellen manglet for at det nye høydebassenget kunne ha åpnet i vinter. Først nå får kommunen lagt ned rørene de mangler, mot grunneieres vilje.

Foto: Andreas Jørgensen / NRK

Flere tusen mennesker ble syke da smitte fra bakterien Campylobakter spredde seg via drikkevannet på Askøy i sommer. To personer ble innlagt på sykehus og døde. Begge fikk senere påvist bakterien.

Utbruddet stammet fra et av de to høydebassengene på Øvre Kleppe sør på øyen. Begge bassengene skulle etter planen ha vært faset ut ved årsskiftet i fjor. I februar i år sto et splitter nytt høydebasseng klart til bruk, bare noen hundre meter unna.

Men en konflikt mellom en grunneier og Askøy kommune gjorde at et åtte meter langt veistrekke i Tøssedalen ikke ble rørlagt. Dermed kunne ikke kommunen koble vannmottakerne til det oppgraderte anlegget.

Først nå, et halvt år etter sykdomsutbruddet, har kommunen fått endelig klarsignal fra Fylkesmannen og Namsfogden til å legge rør – mot grunneierens vilje.

Grunneier Trond Høgtun, som nylig ble innvalgt som kommunestyrepolitiker for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), beskylder kommunen for kameraderi og korrupsjon.

Veistrid på Øvre Kleppe på Askøy

LEGGER RØR: Fredag varslet kommunen at arbeidet starter. Mandag var maskinene på plass på Øvre Kleppe på Askøy.

Foto: Andreas Jørgensen / NRK

– Slike saker alltid vanskelige

Fredag kunngjorde kommunen at arbeidet med å legge ned nye vann- og avløpsledninger i Tøssedalen er startet. Målet er å få ferdigstilt arbeidet før jul.

Kommunen fremmet tvangsfullbyrdelse av ekspropriasjonen. Vurderingen fra Namsfogden, som er det statlige embetet som utfører tvangsforretninger, kom i et møte 23. oktober.

– Dette tiltaket har en veldig høy prioritet. Det er viktig for oss å bruke et nesten helt nytt høydebasseng og sørge for at vi har tilstrekkelig med ledninger ut for å sikre vannkvaliteten på Askøy, sier rådmann Eystein Venneslan til NRK.

Eystein Venneslan

RÅDMANN: Eystein Venneslan i Askøy kommune.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Strid om turvei

Striden i Tøssedalen startet ifølge TV 2 da kommunen bestemte seg for å anlegge en turvei samtidig som de bygde det nye høydebassenget på Dyrdalsfjellet. Grunneier Trond Høgtun fryktet at turveien ville gi innsyn og gjøre det rolige nabolaget til en vei med høy gjennomgangstrafikk.

Han sa derfor ja til at kommunen kunne legge rør i veien hans under forutsetning av at de ikke bygget turveien.

Da kommunen sa nei, klagde han saken inn for Fylkesmannen.

Men nå har altså arbeidet med å legge rør startet.

– Eksproprieringssaker er veldig vanskelige. Den offentlige interessen, i dette tilfellet sikker vannforsyning, kommer i konflikt med den private eiendomsretten. Da blir det en vanskelig situasjon, sier rådmann Venneslan.

Nytt fjellbasseng Øvre Kleppe

NYTT HØYDEBASSENG: Dette høydebassenget på Dyrdalsfjellet stod klart i februar. Under vannkrisen ble det delvis tatt i bruk, men manglende tilknytning på rørsystemet begrenset effekten.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Kritisk til at kommunen turer frem

NRK har siden lørdag forsøkt å komme i kontakt med Trond Høgtun for å få hans syn på saken. Etter gjentatte henvendelser har den nyvalgte lokalpolitikeren ikke svart.

Kommunestyrerepresentant Jann Atle Jensen fra FNB har i intervju med Bergens Tidende uttalt seg kritisk til kommunens fremgangsmåte i denne saken. Han mener rørene kunne vært lagt i en annen trasé.

– Det er uforståelig for oss at kommunen har valgt å ekspropriere. Hvis en hadde brukt litt kløkt, så ville anlegget vært i bruk for lenge siden, sa han i et intervju med avisen i juni.

Ordfører på Askøy, Siv Høgtun (H), ønsker ikke gi noen kommentar i saken. Hun viser til rådmann Venneslan. Årsaken er at hun er grunneier Trond Høgtuns kusine.

Siv Høgtun i Askøy Høgre

KUSINE: Nyvalgt ordfører Siv Høgtun (H) er grunneier Trond Høgtuns kusine. Hun viser derfor til kommunens rådmann.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Ramsalt kritikk mot kommunen

I et åpent Facebook-innlegg fra september stiller grunneier Høgtun spørsmål om egen rettssikkerhet. Han mener turveien gjennom Tøssedalen er kommet til gjennom saksbehandlingsfeil og skriver at det ikke foreligger noen avtale om tilknytning til privat område. Dermed er tiltaket å anse som ulovlig, mener han.

«Det ble satt i gang noe som må kunne kalles en hasteprosess med å få igjennom denne saken. Normale tidsfrister ble sett bort fra. Det ble uttalt skriftlig og muntlig at tvangsfullbyrdelsen ville bli gjennomført. Dette før det forelå noe tilsvar fra undertegnede», skriver han.

Rådmann Venneslan poengterer at kommunen bare kan nytte høydebassenget fullt ut når de får lagt ned rørene i de åtte meterne som mangler. Derfor har denne saken hatt høyeste prioritet.

– Vi opplever at vi har lagt forholdene godt til rette for å få til en avtale, og for å få gjennomført tiltakene vi har vurdert som helt nødvendige.

Høgtun beskylder også de involverte offentlige instanser, især Askøy kommune, for kameraderi og korrupsjon. Venneslan avviser beskyldningene.

– Det må ikke være det minste tvil om at når vi har gått til ekspropriasjon har det ingenting med at enkeltpersoner kan ha en bestemt mening eller interesse. Denne ekspropriasjonen er gjennomført ut fra hele kommunens interesse av å ha sikker vannforsyning, sier rådmannen.