Askøy kommune skal arrangere folkemøter for å dempe innbyggernes frykt

Antallet syke på Askøy er kraftig redusert. Kommunen ser likevel sterkt behov for å gjenvinne befolkningens tillit. – Både foreldre og barn er redde, sier varaordfører Bård Espelid.

Bård Espelid

– FORELDRE OG BARN REDDE: – Mange foreldre er redde, og da blir også barna redde. Derfor tror vi det er viktig å komme ut og møte folk, sier varaordfører Bård Espelid.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

De siste rapportene fra legevakten og Haukeland universitetssjukehus er godt nytt for politikere, administrasjon og ikke minst innbyggere i Askøy kommune.

Det siste døgnet har kun én pasient med symptomer på campylobacter-smitte vært til konsultasjon på legevakten, og fem har fått råd per telefon. To har havnet på sykehus siden søndag. Per tirsdag formiddag er seks personer innlagt, melder Helse Bergen.

– Dette viser at antallet som blir syke av smitten er kraftig redusert, sier varaordfører Bård Espelid.

Dermed fortsetter siste dagers trend med nedgang i konsultasjoner og innleggelser.

Kommuneansatt ved høydebasseng nr. 168 på Øvre Kleppe på Askøy

HØYDEBASSENGET: Dette høydebassenget på Øvre Kleppe er høyst sannsynlig kilden til sykdomsutbruddet på Askøy.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Oppløftende vannprøver

De ferskeste vannprøvene er også oppløftende.

– Det er ingen bakterier på nettet generelt. I høydebassenget har også antallet bakterier gått dramatisk ned, sier Espelid.

Det sistnevnte tror kommunen skyldes at det har vært tørt, og dermed lite innsig av overflatevann som eventuelt har tatt med seg bakterier gjennom sprekker i fjellet.

– Vi mener dette styrker teorien om at smitten har kommet inn via overflatevann, sier Espelid.

Kokevarselet gjelder fortsatt, og vil trolig bli opprettholdt i flere uker.

– Sikre på hjort

Det er funnet avføring fra to dyr over høydebassenget på Øvre Kleppe. Det er altså denne man tror overflatevannet har tatt med seg ned i bassenget. Mattilsynet har tatt prøver av avføringen, som nå er til analyse hos Veterinærinstituttet. Svaret er ventet i slutten av uken.

– Vi er veldig sikre på at den ene er fra hjort. Den andre er vi litt mer usikre på, for den har ligget en stund i terrenget, sier Aslaug Sandvin, Mattilsynets avdelingssjef i Bergen og omland.

Hun påpeker at man nå vet at folk er blitt smittet via drikkevannet, og at det er påvist sammenfallende bakterier i høydebassenget.

– Så nå jobber vi videre for å se hvordan kunne det komme smitte inn i dette bassenget, sier Sandvin.

– Hvordan vil dere kunne fastslå om dyreavføring er årsaken til smitteutbruddet?

– Det er først og fremst ved funn av campylobacter i avføringsprøvene, sier Sandvin.

Mattilsynet har foreløpig ikke oversikt over sprekkene i fjellet over høydebassenget, som overflatevannet eventuelt har tatt med seg avføringsbakterier ned gjennom.

Aslaug Sandvin, Mattilsynet

VENTER PÅ SVAR: Aslaug Sandvin i Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

Planlegger folkemøter

Vannet i høydebassenget pumpes opp fra renseanlegget før det går direkte ut til forbrukerne. Det renses altså ikke på nytt før det kommer ut av innbyggernes kjøkkenspringer.

Nå er høydebassenget på Øvre Kleppe stengt.

Likevel opplever kommuneledelsen mye frykt i befolkningen, etter at flere tusen trolig har blitt syke, flere hundre har vært på legevakten og totalt 76 voksne og barn er blitt sykehusinnlagt.

Derfor planlegger de nå å invitere til store folkemøter for å berolige innbyggerne, og da særlig barna i kommunen.

– Vi ser at det er en frykt, og at mange engstelige barn i forhold til om det er sikkert å drikke vannet, sier varaordfører Espelid.

Vil bygge tillit

– Mange foreldre er redde, og da blir også barna redde. Derfor tror vi det er viktig å komme ut og møte folk, og ha en dialog og diskusjon om hvordan folk har opplevd situasjonen, sier Espelid.

– Vi må få vite hva de frykter, slik at vi kan prøve å informere så godt som råd er. Vi håper det kan bidra til å bygge tillit, og at kanskje noe av frykten kan svekkes, sier varaordføreren.

Tid og sted for folkemøtene blir etter planen avklart onsdag.

Når de skal avholdes, håper Espelid å kunne gi innbyggerne mer håndfast informasjon om hvordan vannskandalen på Askøy kunne oppstå.

– Når vi får svaret på avføringsprøvene Mattilsynet har tatt, kan jo det kanskje lede oss til en konklusjon på hvilke dyr som har ført til smitten som har gitt dette utbruddet her på Askøy, sier varaordføreren.