Arkitektpris til nytt sykehusbygg

Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2017 går til Barne– og ungdomssjukehuset ved Haukeland universitetssjukehus. Juryen mener bygget i sin helhet er organisert rundt pasienten, og har mange eksempler på høy arkitektonisk kvalitet og god materialbruk.

Barne- og ungdomsjukehuset ved Haukeland universitetssjukehus
Foto: Jiri Havran