Arbeidsulukke på Sandsli

  • ARBEIDSTILSYNET ER VARSLA:

    Politiet er ferdige med å gjera undersøkingar på staden der arbeidsulukka på Sandsli skjedde. Arbeidstilsynet er blitt varsla og sak blir oppretta, melder politiet på Twitter.

  • BROTSKADAR ETTER ARBEIDSULUKKE:

    Ein 22 år gammal mann blei skadd i arbeidslukka på Sandsli. Mannen har fått brotskadar i ein fot og han blir køyrt til Bergen legevakt, melder politiet på Twitter.

  • ARBIEDSULUKKE PÅ SANDSLI:

    Kl. 13.03 fekk politiet melding via AMK om ei arbeidsulukka hos Statoil på Sandsli. Ein tilsett skal ha blitt påkøyrt av ein truck. Den tilsette skal ha blitt skadd i ein fot, men politiet kjenner førebels ikkje til skadeomfanget. Ambulanse og politi er på veg til staden.