Ny tilsynsrapport: Nav Årstad har ikke forebygget vold og trusler godt nok

Nav må bedre sikkerheten til de ansatte etter angrepet på Nav Årstad i Bergen. Nå kan det bli strengere tiltak på alle Nav-kontor.

Knivangrep Nav Årstad Bergen

MÅ SKJERPE RUTINENE: Bergen kommune og Nav må bedre rutinene fore å forebygge vold og trusler mot ansatte.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Arbeidstilsynet har varslet flere pålegg til Nav Årstad etter angrepet på Nav i september, da to kvinner ble angrepet av en mann med kniv under en brukersamtale.

Bergens Tidende omtalte først funnene.

Avdelingsleder Marianne Amundsen (57) ble drept, og den ansatte Ida Aulin (29) ble alvorlig skadd i angrepet.

Etter angrepet kom det frem at Nav hadde registrert 1042 hendelser knyttet til vold fra januar i år frem til drapet.

«Trusler om vold blir ikke tatt på alvor i tilstrekkelig grad», kommer det frem i en av rapportene etter tilsynet.

– Det er klart det er alvorlig. Dette vil trolig tvinge frem strengere tiltak, sier Tommy Johansen, kommunaldirektør i Bergen.

Blomar ved Nav Årstad tirsdag

DREPT: Marianne Amundsen (57) ble drept under en brukersamtale i september på Nav Årstad.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Han sier metalldetektorer og fysiske skiller kan bli resultatet.

Brukere tar med seg våpen

Flere ansatte har mottatt trusler på Nav Årstad, og føler seg utrygg.

«Hendelsen har ført til at utryggheten blant de ansatte har eskalert. Noen brukere tar med seg våpen i publikumsmottaket», står det i rapporten.

Det er gjennomført tilsyn hos både den statlige Arbeids- og velferdsetaten (Nav Vestland) og Bergen kommune.

Til sammen tolv pålegg er gitt i de to tilsynene.

Nav har heller ikke jobbet bra nok med å forebygge vold- og trusler mot ansatte.

– Dette går på kartlegging- og risikovurdering og videre tiltaksplan, avviksrutinene og involvering av vernetjenesten i arbeidstiden, Jan Petter Sæbø, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Det lokale HMS-arbeidet er heller ikke i henhold til regelverket.

– Dette skal vi sørge for at skal komme på plass, sier kommunaldirektør Johansen.

Jobber med å lukke avvikene

Hun sier Nav Årstad allerede er i gang med å lukke avvikene.

– Disse påleggene vil hjelpe oss i det videre arbeidet med sikkerhet, sier direktør i Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes.

Nå skal Nav Vestland og Bergen kommune svare på påleggene innen midten av desember, før den endelige rapporten fra Arbeidstilsynet kommer.

– Dette er ting som er flott at Arbeidstilsynet har kommentert. Vi jobber godt med sikkerhet og beredskap. Når noen ser på dette utenfra, vil de alltid finne noe vi kan forbedre, sier direktøren.