Hopp til innhold

Arbeidstilsynet varslet om sykehjem

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i dag sendt brev til Arbeidstilsynet og bedt dem gripe inn i konflikten ved Fedje sjukeheim (bildet). NSF var 28. juni på Fedje og møtte blant andre sykehjemssjefen, som også er pleie- og omsorgsleder i kommunen. Tilsynslegen på sykehjemmet har meldt henne til fylkeslegen for brudd på taushetsplikten. Tilsynslegen, som også er kommunelege, risikerer selv sanksjoner i tre tilsynssaker hos fylkeslegen, etter at pårørende og sykehjemssjefen har meldt fra. «Situasjonen på Fedje er å betrakte som konflikt mellom øverste ledelse i pleie- og omsorgstjenesten og kommunelegen», skriver NSF i brevet, der de ber Arbeidstilsynet åpne tilsyn.

Fedje sjukeheim
Foto: Leif Rune Løland / NRK