Hopp til innhold

Varsler flere grep etter økning i dødsulykker

Ikke noe sted døde så mange i arbeidsulykker som på Vestlandet i fjor. Arbeidstilsynet har undersøkt hvorfor.

Dødsulykke i Rogaland

FLEST PÅ VESTLANDET: I fjor døde 48 personer i arbeidsulykker i Norge, mot 37 året før. En fjerdedel skjedde på arbeidsplasser på Vestlandet. Nå varsler Arbeidstilsynet flere tilsyn og grep for å få ned tallene.

Foto: Kjell Bua

Vi har sett flere eksempel på manglende opplæring.

Borghild Lekve, direktør Arbeidstilsynet region Vest

Til tross for fokus på sikkerhet og HMS de senere årene, er det ingenting som tyder på at antall alvorlige arbeidsulykker går ned, ifølge Folkehelseinstituttets rapport.

I fjor døde 48 personer i arbeidsulykker i Norge, en økning fra året før (se statistikken nederst i saken).

– Det er et høyt tall. I tillegg kommer mange alvorlige ulykker, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet region Vest.

Flest på Vestlandet

Borghild Lekve

VARSLER FLERE TILSYN: Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet.

Foto: Renold Tennysen Christopher / NRK

Hun forteller at det i 2013 var over 2000 arbeidsskadeulykker, men at tallet kan være høyere fordi ikke alt blir rapportert.

En fjerdedel av dem som mistet livet i arbeidsulykker, jobber på Vestlandet. Lekve og de andre i Arbeidstilsynet region Vest tok iniativ til å analysere hvorfor det i fjor var så mange dødsfall i arbeidsulykker i fjor.

– En av grunnene til at det er mange ulykker på Vestlandet er at det er stor aktivitet i regionen. Stor aktivitet gjør at risikoen for ulykker blir større.

Unge arbeidstakere i faresonen

Lekve forteller at de ville undersøke ulykkene på Vestlandet for å lære og også kommunisere bedre med de ulike næringene.

– Resultatene viser at det mange unge som skader seg i ulykkene. At de unge er utsatte har vi sett i en del år, og vi er opptatt av å fokusere på dem.

– Hvorfor er de unge utsatt?

– Unge arbeidstakere har ikke den erfaringen, de går på med friskt mot. Så er det også slik at arbeidsgiver har ansvar for å gi opplæring og vi har sett flere eksempel på manglende opplæring, forklarer Lekve.

Ulykkene er også koblet med lange vakter. Er en på jobb lenger øker sannsynligheten for at ulykker skjer.

Flest i byggebransjen – varsler flere tilsyn

Bygg- og anleggsbransjen ligger på topp i dødsstatistikken i Norge. Etter flere år med positiv utvikling, stoppet det plutselig opp.

På bare tre år har nå 27 personer omkommet i denne næringen alene. Etter å ha gått gjennom ulykkene fra i fjor, varsler Arbeidstilsynet flere tiltak rettet mot bransjen.

– Vi vil i økt grad satse på veiledning opp mot både arbeidstaker og arbeidsgiver, der vi informerer om rettighetene deres og hvilke plikter arbeidstaker har til for eksempel opplæring, forklarer Lekve.

– Vi vil gjøre flere forebyggende tilsyn og det vil vi gjøre i de utsatte næringene. Så vi vil ha flere tilsyn i bygg og anleggsbransjen.

Kan bli aktuelt med bøter

Arbeidstilsynet har fått kritikk fra pårørende for at de ikke bøtelegger bedriftene der de alvorlige ulykkene har skjedd.

– Vi har fått dette nye overtredelsesgebyret som vi kan gi og det vil vi vurdere i alle saker der det er aktuelt. I forhold til alvorlige ulykker anmelder vi sakene.

– Det er klart at bøtelegging er et aktuelt virkemiddel i de sakene der det er alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Dødsfall i 2013 fordelt på regioner

Arbeidstilsynets regioner

dødsfall i 2013

Vestlandet

13

Nord-Norge (med Svalbard)

9

Indre Østland

7

Sør-Norge

4

Midt-Norge

4

Østfold og Akershus

3

Oslo

3

Algerie, In Amenas

5

Totalt

48

DØDSFALLENE I FJOR: 13 omkom på jobb på Vestlandet i fjor, ifølge Arbeidstilsynet. Region Nord-Norge inkluderer også Svalbard, der to personer omkom i 2013.

Dødsulykker siden 2000

Årstall

Dødsfall i arbeidsulykker

2000

 57

2001

 37

2002

 39

2003

 50

2004

 38

2005

 48

2006

 31

2007

 38

2008

 51

2009

 42

2010

 46

2011

 52 *

2012

 37

2013

 48

* 11 av dødsfallene i 2011 skyldtes 22. juli.