Hopp til innhold

Arbeidstilsynet til kamp mot vold

En sterk økning i voldssaker og trusler i arbeidslivet har ført til at Arbeidstilsynet nå tar grep.

Nav-kontor stengt

ØKENDE: Tallet på volds og trusselsituasjoner er en økende del av saksmengden til Arbeidstilsynet.

Foto: NRK

Mens tallet på yrkesskader går ned, opplever Arbeidstilsynet at tallet på volds og trusselsaker øker.

Arbeidstilsynet har jobbet med denne problemstillingen i flere år, men for første gang skal det nå settes av et eget prosjekt til temaet.

Hva mener du bør gjøres for å unngå volds og trusselsituasjoner? Si din mening nederst.

Landsomfattende

Prosjektet som starter opp 1. september, blir landsomfattende. Målet er å kartlegge om bedrifter, spesielt innen serviceyrkene, har gode nok rutiner for håndtering av vold og trusler.

- Vold og trusler utgjør nå seks prosent av totalt registrerte skader hos Arbeidstilsynet. Det er viktig å fokusere på hva arbeidsgiver gjør i forhold til denne type arbeidsmiljøbelastninger, sier prosjektleder for region Vest, Elvira Lindskog.

Arbeidstilsynets tilsyn vil konkret kartlegge om bedriftene har gode nok beredskapsplaner for å håndtere slike situasjoner.

Har ikke bedriftene gode nok planer, kan de risikere pålegg fra Arbeidstilsynet.

- Viktig med åpenhet

Ragnhild Bjørnebekk

IKKE STRESS: Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener det er viktig å ikke stresse i trusselsituasjoner. - Det gjør ikke saken bedre.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk, mener åpenhet og samtaler med kollegaer er en vei å gå for bedriftene for å unngå skremmende situasjoner.

- Det som er viktig er å ta disse situasjonene alvorlig og at det ikke blir en stressituasjon i seg selv. For hvis det blir en stressituasjon, så øker også angsten og aggresjonen i personer. Det gjør det vanskelig å håndtere situasjoner som kommer, sier voldsforskeren.

- Kommer dette prosjektet litt i seneste laget i og med at disse sakene har økt jevnt og trutt de siste årene?
- Det kan være, men det spiller for så vidt ingen rolle. Det viktige er at det er på plass nå, sier Bjørnebekk.

- Hent hjelp fra andre

Bjørnebekk håper Arbeidstilsynet bruker andre og lignende prosjekt fra andre sektorer i sitt arbeid. Hun trekker blant annet frem de gode prosjektene i skolen.

- Det er viktig å hente inn informasjoner fra andre steder hvor de har jobbet spesielt med dette her og de har gode resultater. Slik at en ikke starter med prosjekter som er mer ut fra hva en selv tror.

Suksess med lytting

Noen yrkesgrupper er mer utsatt for vold og trusler enn andre. Et NAV-kontor vil nok de fleste tenke på som en utsatt arbeidsplass.

- Vi leser stadig om våre kollegaer i avisen, men her hos oss har vi nesten ikke hatt episoder med vold og trusler, forteller mottaksleder ved NAV Ytrebygda i Bergen, Reidun Steinsvik.


I Ytrebygda har det blitt jobbet godt og lenge med problemstillingen, og det er ofte svært enkle grep som skal til for å roe ned potensielt truende situasjoner.

- Vi har jobbet veldig mye med å ta folk på alvor. Ta vel imot dem uansett hvem de er og hvilket ærend de har. Og kanskje det å lytte er det som skal til. Gi seg litt bedre tid med hver og en. For den som er utagerende har et problem. Og hvis en da bare får beskjed om å holde munn og komme seg ut, så hjelper ikke det noe for noen.

Hun trekker også frem en fast arbeidsstokk og hyppig møteaktivitet for å diskutere problemstillingen som en suksessfaktor.