Dette vil Arbeidstilsynet ha slutt på

Siden 2011 har 21 arbeidere falt i døden. Nå lanserer Arbeidstilsynet en nasjonal kampanje for å bekjempe fallulykkene i bygg- og anleggsbransjen.

Farlig arbeid på tak

IKKE SIKRET: Arbeidstilsynet i Bergen oppdaget disse karene som jobbet utsikret i høyden da de var ute på tilsyn. NRK har valgt å anonymisere arbeiderne og firmalogoen. Fallulykker har de siste fem årene krevd 21 dødsofre på norske byggeplasser.

Foto: Arbeidstilsynet

Daglig får Arbeidstilsynet bekymringsmeldinger fra hele landet. Sjokkerte tipsere forteller om arbeidere som balanserer svimlende høyt over bakken uten sikring.

I denne artikkelen ser du flere graverende eksempler som Arbeidstilsynet har avdekket og fotografert.

Fallulykker er et omfattende problem på norske bygg- og anleggsplasser:

  • I 2014 ble det registrert 137 ulykker der arbeidere ble alvorlig skadd.
  • I perioden 2011-2014 skjedde 21 dødsfall.
  • Halvparten av dødsulykkene skjer under arbeid på tak.
Farlig arbeid på tak

BALANSERER: Disse to taktekkerne balanserer på kanten av et bratt møne uten sikring.

Foto: Arbeidstilsynet

– Arbeidsgivers ansvar

– Arbeid i høyden er veldig risikofylt og er årsaken til flest skader i bygg- og anleggsbransjen. Dette er et av områdene som vi kommer til å ha høyt fokus på fremover, sier tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet i Bergen til NRK.

I juni, nærmere bestemt i uke 24, vil Arbeidstilsynet over hele landet kjøre en felles aksjon med fokus på fallulykker.

Scott bekrefter at altfor mange bygg- og anleggsarbeidere i hennes distrikt jobber i høyden uten å ta tilstrekkelig hensyn til egen sikkerhet. Det være seg arbeid på tak, i stiger og ulike konstruksjoner.

– Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere risikoen og sikre ut fra dette. Skal det eksempelvis være kollektiv sikring, som et stillas, eller benyttes fallsele? Er rekkverket montert høyt nok? Dessverre ser vi altfor mange ulykker, og halvparten av dem skjer under arbeid på tak, bekrefter Scott.

Farlig arbeid på tak

LANGT NED: Denne arbeideren har lagt ut en planke han skal balansere over minst fem meter over bakken.

Foto: Arbeidstilsynet

Balanserte på planke

Mørketallene er store. Arbeidstilsynet har merket seg at en del arbeidsgivere, som har utenlandske arbeidere på lønningslisten, lar være å rapportere ulykker. Tidspress, manglende arbeidstillatelse eller lav kjennskap til regelverket kan være noen av årsakene.

– Senest i går hadde vi tilsyn på en bedrift der arbeidere måtte balansere på en smal planke tre meter over bakken uten sikring, sier en hoderystende tilsynsleder.

På vestlandet var det i fjor mer enn 1300 tilsyn innen bygg og anlegg.

På nasjonalt nivå var det mer enn 5000 tilsyn i 2015.