Hopp til innhold

Åpner døren på gløtt for fjerning av kvikksølvet

I statsbudsjettet ble det bevilget 30 millioner til å dekke til ubåten på Fedje. Nå kan millionene bli brukt til å ta opp kvikksølv-lasten i stedet.

U-864 animasjon

USIKKER FREMTID: I oktober kom den endelige beslutningen fra regjeringen om at ubåten skal tildekkes. Nå vil Stortingets transportkomité ha en ny vurdering av hva som skal skje med kvikksølvet.

Foto: Kystverket (animasjon)

– Vi ser at det er grunnlag for å vurdere om det er ny informasjon og ny teknologi som gjør det mulig å få opp hele lasset, sier leder for transport- og kommunikasjonsavdelingen på Stortinget, Helge Orten (H).

Til nå har det blitt brukt 150 millioner kroner på å finne ut hva som skal gjøres med ubåtvraket på Fedje. Helt siden 2003, da ubåtvraket på Fedje ble oppdaget, har det vært usikkert om vraket og lasten skal heves eller tildekkes.

I oktober ble det klart at det skulle bevilges 30 millioner kroner til å dekke til ubåten. Nå sier Helge Orten (H) på Stortinget at Høyre vil ha en ny vurdering.

Vil se på mulighetene for heving

Helge Orten

VIL HA NY VURDERING: Leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Helge Orten (H) vil ha ny vurdering av hva som skal gjøres med Fedje-ubåten.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi ser at det er flere lokalt som er bekymret for det kvikksølvet som ligger der. Andre sier det er mulig å få opp hele lasset. Vi vil ha en runde med departementet på om dette gir grunnlag for å vurdere ting annerledes enn vi har gjort så langt, sier Orten.

Det var flere som reagerte da den endelige beslutningen om tildekking ble tatt i oktober. Blant disse var talsperson i MDG, Arild Hermstad.

– Denne metoden vil ikke fjerne den enorme risikoen som kvikksølvet på havbunnen representerer, sa Hermstad til NRK i oktober.

Også ordfører på Fedje Stian Herøy (H) mener det beste alternativet er å få vekk kvikksølvet.

– Vi er fornøyde med at regjeringen har bevilget midler til dette, men jeg ønsker at de 30 millionene skulle væt brukt på en annen måte. Helst for å se på hva som er den best mulige måten å fjerne kvikksølvet på, sier Herøy.

Kystverket har flere ganger uttalt at tildekking vil være det beste alternativet.

Kystverket på tokt vest av Fedje i Skandi Skolten

UNDERSØKTE VRAKET: Ubåten ligger på bunnen av sjøen utenfor øyen Fedje i Hordaland. Kystverket har i flere år laget utredninger om hvordan en best kan hindre utslipp av kvikksølv fra vraket.

Foto: Kystverket

Vil ta saken ut av statsbudsjettet

Ordfører i Radøy Jon Askeland (Sp) ønsker å ta hele saken ut av statsbudsjettet slik at regjeringen kan se over saken på nytt. Med dette mener han regjeringen kan prioritere heving av kvikksølvet.

For Orten er en slik løsning uaktuell.

– Jeg kan bare snakke for vårt parti sin del og for flertallet. Og for vår del er det ikke aktuelt å ta saken ut av statsbudsjettet og behandle den separat, sier Orten.

Askeland er skuffet over at Høyre ikke åpner for en slik løsning.

– Det er ikke godt nok. For samtidig sier de at det er for mange spørsmål som går i retning av at det rette er å ta kvikksølvet på alvor, og ikke dekke det til. Men det er bra at det nå er en bevegelse som er for heving, sier han.