Hopp til innhold

Ansetter flere sykepleiere på akuttmottaket etter Daniels død

Sykepleierne varslet over hundre ganger om at lav bemanning satte pasientene i fare. Så døde Daniel. Nå kommer ledelsens respons på den «varslede katastrofen».

Hans Fredrik Iversen, verneombud for sykepleierne på akuttmottaket på Haukeland

TILFREDS: – Vi er ikke nok folk til å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre, sa verneombud Hans Fredrik Iversen til NRK i desember. Nå får han to nye sykepleierkollegaer per vaktlag.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Daniel Nicolai Guldberg (43) lå i halvannen time alene på et rom på akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus. Han utløste alarmen, men fikk ikke hjelp og ble funnet død av hjertesvikt.

Daniels samboer sto frem med historien i håp om at den kunne hjelpe andre.

Hendelsen 15. oktober i fjor ble av ansatte omtalt som «en varslet katastrofe». Før dødsfallet varslet sykepleierne ledelsen over hundre ganger om at lav bemanning gikk utover pasientsikkerheten.

I desember fortalte sykehusledelsen at de ville omprioritere 20 millioner kroner til økt bemanning på akuttmottaket. Nå er resultatet klart:

Bemanningen økes med to sykepleiere på hvert vaktlag.

Daniel Nicolai Guldberg og Merethe Nilsen

– FOR SENT FOR OSS: Samboeren Merethe Nilsen fortalte Daniels historie i håp om å hjelpe andre. Det samme gjorde søsteren Annette Guldberg. – Men for oss er det jo uansett for sent, konstaterte søsteren.

Foto: Privat

– Steg i riktig retning

Sykepleierne er tilfredse med bemanningsøkningen, som innføres fra 1. mars.

– En økning på to per skift er et skritt i riktig retning. Det et godt å oppleve at ledelsen i større grad enn tidligere later til å ta innover seg tilbakemeldinger og bekymringer fra de ansatte, og handle i tråd med dem, sier Hans Fredrik Iversen, verneombud for sykepleierne på akuttmottaket.

Karen-Anne Stordalen, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på Haukeland, sa som styremedlem tydelig ifra om situasjonen på akuttmottaket da sykehusdirektøren i desember fikk kritikk fra styret i saken.

Hun har selv forhandlet med ledelsen i saken, og er fornøyd med resultatet, men varsler at forbundet vil følge nøye med på utviklingen.

– Tiden fremover vil vise om tiltakene er tilstrekkelige, sier Stordalen, som legger til at dialogen med ledelsen er god.

Sykepleierne er også lovet kompetanseheving.

Triagerom akuttmottaket Haukeland

AKUTTMOTTAKET: Dette er hovedbehandlingsrommet på akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus. Da Daniel Nicolai Guldberg (43) kom inn med brystsmerter, var rommet fullt, og han ble plassert alene på et tilstøtende enerom.

Foto: Helse Bergen

Flere leger

Antall LIS-leger (leger i spesialisering) øker også. Ifølge viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Clara Gram Gjesdal, økes legebemanningen fra 3-4 til 5 vaktleger innen medisin, hjerte og lunge døgnet rundt.

«I tillegg har vi satt inn 1 erfaren mottakslege hele døgnet og mottaksleger på dag/kveld. Styrkingen er altså på 3-4 leger hele døgnet.», skriver Gjesdal i en tekstmelding.

– Dette er en betydelig styrking av kapasiteten, noe vi er veldig glade for, sier Yngvar Lunde Haaskjold, foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening på Haukeland.

Clara Gjesdal

ØKER BEMANNINGEN: – Styrkingen er på tre-fire leger hele døgnet, sier viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Clara Gram Gjesdal.

Foto: Katrine Sunde

Overlegene misfornøyde

Overlegene er imidlertid ikke helt fornøyde.

Foretakstillitsvalgt for Norsk overlegeforening, Geir Arne Sunde, frykter økt arbeidspress for overleger som har bakvakt på andre avdelinger, og kan bli kalt ut til å jobbe på akuttmottaket.

– Dette er en styrking av antall hoder i akuttmottaket, og det er ingenting i veien med disse LIS-legene, som er superflinke og gjør en kjempejobb. Men bekymringen min er at det fortsatt ikke vil være overleger på natt. Fra pasientens ståsted skulle jeg ønske man hadde vært garantert å møte overlegekompetanse i mottak, 24/7, hvis du trenger det.