Hopp til innhold

Ansatte slår alarm om nedlegging av tingretter

Ansatte føler seg fullstendig tilsidesatt i prosessen med å slå sammen 35 norske tingretter. Nå ber de justisministeren gripe inn mot det de frykter blir en svekkelse av rettsvesenet.

Vegard Einan

FRYKTER FLASKEHALS: – De ansatte frykter tingrettene blir en flaskehals i rettssystemet, sier Vegard Einan, nestleder i Parat.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Domstoladministrasjonen (DA) jobber med å slå sammen en rekke norske tingretter. De ser per i dag for seg at 23 tingretter kan legges ned.

LES MER: Vil legge ned 23 tingretter i distriktene

Sorenskriverne i Hardanger og Sunnhordland uttalte seg onsdag svært kritisk om planene. Fagforeningen Parat forteller om negative reaksjoner fra domstolsansatte i hele landet.

– Fagfolk frykter rett og slett for kvaliteten i domstolene. De lever i uvisshet om hvorvidt de skal flyttes, og frykter kompetente ansatte skal slutte på grunn av reiseavstand. Sammenslåing går også utover brukerne, sier nestleder i Parat, Vegard Einan.

Justisminister Anders Anundsen (Frp)

INVITERT TIL MØTE: Justisminister Anders Anundsen (Frp).

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Han har i dag sendt brev til justisminister Anders Anundsen (Frp), der han ber om et møte på vegne av fagforeningsmedlemmene.

– De synes det virker som domstolene styres som en bedrift, der økonomisk gevinst tar alt fokus, og frykter tingrettene blir en flaskehals i rettssystemet.

LES OGSÅ: – Å være dommer er en ensom jobb, det er ikke lagarbeid

– Involveringen under enhver kritikk

Domstoladministrasjonen gikk 15. september ut med listen over tingretter som vurderes sammenslått (se fakta). Ved nyttår sender de sin konklusjon til Justis- og beredskapsdepartementet.

Parat er den største organisasjonen for saksbehandlere i norske domstoler, med vel 550 medlemmer. De mener prosessen i DA går for fort, og at det skorter både på informasjon og grundig utredning.

– I saken om de ti første tingrettene som skal slås sammen, var det så ille at tillitsvalgte oppdaget det i media før de fikk vite det internt. Involveringen har vært under enhver kritikk, sier Einan.

– Man har heller ikke fått noen begrunnelse for nedleggingsforslagene. Vi reagerer på at DA ikke har en bredere tilnærming, der det tas hensyn til faktorer som kompetanse, forventet folketalls- og saksvekst, reisevei og kollektivtilbud, kommunereformen og politireformen.

– Virker forhastet og økonomisk motivert

Parat understreker at de ikke prinsipielt er imot sammenslåing av tingretter.

– Men dette virker som en forhastet og økonomisk motivert prosess, sier Einan.

Fagforeningen mener det er DAs ansvar å involvere de tillitsvalgte, men går til justisministeren fordi de mener hele prosessen bør startes på nytt.

– Vi vil be om en bredere tilnærming, sier Einan.

– Kjenner oss ikke igjen

Jann Ola Berget

AVDELINGSLEDER: Jann Ola Berget i Domstoladministrasjonen.

Foto: Domstoladministrasjonen

Avdelingsleder Jann Ola Berget i Domstoladministrasjonen sier de selv har initiert sammenslåingsarbeidet som følge av effektiviseringskrav fra politikerne, og at Justis- og beredskapsdepartementet har stilt seg positive. Departementet sier torsdag til NRK at de ikke vil kommentere saken før de mottar DAs forslag.

Berget kjenner seg ikke igjen i Parats beskrivelse av situasjonen, og svarer på deres ønske om å møte justisministeren med å invitere Parat til seg.

– Vi vil gjerne invitere til et møte for å gå gjennom hvordan arbeidet er lagt opp. Det er viktig for oss med stor grad av åpenhet og involvering, og vi har på et tidlig tidspunkt orientert kommunene og aktørene i domstolene, sier Berget.

Han understreker at det «ikke er sikkert» forslaget deres blir identisk med skissen de arbeider ut ifra nå.

BAKGRUNN: Vil legge ned 23 tingretter i distriktene

LES OGSÅ: – Å være dommer er en ensom jobb, det er ikke lagarbeid