Hopp til innhold

Annankvar i arbeid eller utdanning

Annankvar innvandrar i Sogn og Fjordane kjem over i utdanning eller arbeid. Det viser ferske tal frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tala på landsbasis er 55 prosent – det høgaste på ti år. – Det er viktig at fleire kjem i jobb, slik at dei kan forsørgje seg sjølve og sine, og ta i bruk dei ressursane som kvart enkelt menneske har, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner