Anker dommen for Hylkje-drapet

Den drapsdømte Rune Pedersen anker dommen han fikk for drapet på Ingvild Myking. Pedersen mener drapet ikke ble begått med overlegg.

Ifølge nettstedet ibergen.no hadde Pedersen egentlig tenkt å godta Bergen tingretts dom på 18 år forvaring for overlagt drap og voldtekt.

Nå har imidlertid Pedsersen bestemt seg for å ta saken videre til Gulating lagmannsrett.

– Han har funnet å ville anke fordi han mener drapet ikke ble begått med overlegg, og han anker også over at han ble idømt forvaring. Det innebærer en fullstendig ny behandling omkring skyldsspørsmålet, sier Pedersens forsvarer, høyesterettsadvokat Tor Erling Staff til iBergen.no

Også påtalemyndigheten skal ifølge ibergen.no være innstilt på å anke dommen.

I tingretten la aktoratet ned påstand om at Pedersen skulle idømmes 21 års forvaring, lovens strengeste straff.