Hopp til innhold

Anda-Lote stengt frå måndag

Ferjeavgangen frå Anda klokka 22.15 og frå Lote 23:00 måndag kveld blir dei siste før vegvesenet startar på arbeid på ferjekaia. Heller ikkje utrykkingskøyretøy kjem seg fram på strekninga i tidsrommet stenginga held på. Første ferje går tysdag 14. mars klokka 05.30 frå Lote og 05.45 frå Anda.