Hopp til innhold

Anbefaler å utsette ubåtheving

En ny rapport fastslår at hele anbudsrunden rundt hevingen av U-864 bør tas på nytt.

U-864
Foto: Geoconsult/Kystverket

Rapporten fra Dovre group og Transportøkonomisk institutt la onsdag frem den nye rapporten.

Ubåten på havbunnen ved Fedje har 65 tonn kvikksølv om bord og representerer dermed et stort forurensningsproblem. Frykt for kvikksølvlekkasje fra vraket har skapt mye frustrasjon blant innbyggerne både i Fedje og Gulen.

Dobbelt så dyrt

Hevingen kan komme til å koste mellom 1,2 og 2,2 milliarder kroner. Det er dobbelt så mye som hittil antatt.

Et nederlandsk bergingsselskap har inngått kontrakt om heving kostnadsberegnet til rundt 800 millioner kroner. Denne kontrakten får hard medfart i rapporten, der det heter at den på flere punkter framstår som uklar.

Risikofordelingen mellom partene vurderes som uvanlig skjev i disfavør av oppdragsgiver, skriver TØI og Dovre Group som konkluderer med å fraråde videreføring av prosjektet med den foreliggende kontrakten.

Ordføreren tror fortsatt

Ordfører Kristin Hangeland (Ap) i Fedje tror fortsatt at ubåtvraket skal bli hevet.

– Regjeringen har sagt at det ikke skal stå på pengene. Det forholder jeg meg til, sier Hangeland.

På spørsmål om hun frykter en utsettelse av saken etter den krasse rapporten, svarer hun slik:

– Statsråden må først få lese rapporten og komme med sin instilling. Så får vi se.

Funnet i 2003

Ubåten U-864 kom fra Tyskland til Norge høsten 1944. Den skulle til Japan med krigsutstyr, bl.a. 67 tonn flytende kvikksølv. 9. februar 1945 ble den senket av den britiske ubåten Venturer utenfor Fedje. Alle om bord omkom.

Vraket ligger på rundt 150 meters dyp, og er delt i to. Det ligger ustabilt på havbunnen. Vraket ble funnet av KNM Tyr i mars 2003.

Les hele rapporten her: Sluttrapport U-864