Hopp til innhold

Alvorlig kritikk mot barnevernet etter stygg overgrepssak

Statsforvalteren i Vestland har gjennomført et tilsyn, der de har avdekket alvorlige mangler i arbeidet til barnevernet i en kommune i Hordaland.

Bakgrunnen for tilsynssaken er en omfattende overgrepssak i kommunen.

– Barnevernstjenesten har vært svært bekymret for barna og barnas behov for beskyttelse, men ikke satt i verk tiltak i samsvar med bekymringene, skriver Statsforvalteren.

Statsforvalteren påpeker flere lovbrudd, og mener blant annet at barnevernstjenesten det gjelder ikke har undersøkt sakene godt nok for å avklare barna sin omsorgssituasjon.

– Barnevernstjenesten har heller ikke fulgt opp bekymringsfull informasjon som de har fått om barna underveis i arbeidet med sakene.

Nå har Statsforvalteren bedt kommunen om å melde tilbake innen slutten av mars, om hvordan de skal følge opp dette.

Overgrepssak Hordaland tingrett

Mor, far, storebror og nabo i overgrepssak: Påstandar sprikar – ber om frifinning og forvaring

Aktor ber om lange fengselsstraffer, medan forsvararane ber om full frifinning. Bistandsadvokatane peikar på millionbeløp som sannsynleg erstatning.