Hopp til innhold

Vil la folket komme med vedtak på Stortinget

Med et eget dataprogram ønsker Piratpartiet at vanlige folk kan få igjennom vedtak på Stortinget.

Piratpartiet

PIRATEN: Øyvind Holm er førstekandidat for Piratpartiet i Hordaland.

Foto: Runa Victoria Engen

Piratpartiet ønsker at alle skal få delta i alle politiske prosesser. I utgangspunktet skal alle saker avgjøres med nettavstemning. Men etter hvert skal også alle få foreslå et vedtak, ved å legge inn en sak i et dataprogram på nettet.

Programmet eksisterer i dag på nettsiden til partiet, og heter Liquid Feedback.

– Det er et verktøy for å foreta vedtak, sånn at alle kan delta. I dag har vi slike muligheter for et bredt demokrati, sier førstekandidat for Piratpartiet i Hordaland, Øyvind Holm.

Det blir litt temperatur i diskusjonene på mailinglistene våre, men slik er det i alle partier.

Øyvind Holm

– Med dette kan folk delta selv, sette seg inn i saker og være med på vedtak.

Feilbehandling

Partiet ønsker at saksbehandlingen skal ligne på et dataprogram, med feilmeldinger når noe ikke fungerer. Saksbehandlingen ved flere offentlige instanser skal fungere på samme måte som feilhåndtering i programvare.

– Tenk hvis vi ser at vi har en sak som ikke fungerer i helsevesenet. Da kan vi spørre folket hva som er den beste måten å løse dette på. Det er mange folk der ute som er kompetente til å si noe om saken, selv om de ikke sitter på Stortinget, sier Holm.

Han beskriver det som «crowdsourcing». En unik form for dugnad der en noe uoversiktlig gruppe som bidrar.

Piratpartiet på 30 sekunder

30 SEKUNDER: Førstekandidaten fikk 30 sekunder til å fortelle hordalendinger hvorfor de bør stemme på piratene i år.

Politikk på mailingliste

I dag foregår mye av de interne diskusjonene i partiet på mail. Partiets medlemmer melder seg på en åpen mailingliste.

– Det er der alle diskusjoner foregår. I stedet for at det skjer på bakrommet er det åpent for alle å delta. Det blir litt temperatur til tider, men sånn er det i alle partier, sier Holm.

De nettdebattene vi har i dag har også høy temperatur, og ofte ikke så intelligent debatt. Er det riktig at det er der politikken skal foregå?

Folk kommer med mye rart når de er anonyme. I vårt program er ingen anonyme. De må holde seg til tema, ellers blir de kastet ut, sier Holm.

Konsekvent politikk

– Folket sine ønsker skifter ofte veldig, selv mellom to nokså like saker. Hvordan skal dere sørge for konsekvent politikk?

– Vi innrømmer det at vi vet ikke alt. Så vi vil spørre dem som vet ting, vi går til statsviterne og professorene i styre og stell. I stedet for at man stemmer ja eller nei basert på gamle kjepphester.

Noen kjernesaker er nedfelt i partiets program. For eksempel at de ønsker å gjøre lovene for patenter og opphavsrett mildere. De ønsker også å utrede legalisering av marihuana. Men bare dersom folket vil.

Les mer om Piratpartiets partiprogram på deres nettsider.