Alle fikk jobb etter tre ukers kurs

– Jeg ble ferdig på kurset på en fredag og hadde fått jobb tirsdagen etter, sier Benjamin Brandt Falbach (20).

Benjamin Brandt Falbach

FIKK FAST JOBB: Benjamin Brandt Falbach (20) fikk fulltidsjobb som stillasarbeider etter tre uker på kurs.

Foto: Privat

Et samarbeid mellom Nav Vestland og entreprenørselskapet StS Gruppen fører til at unge kommer seg rett ut i arbeid etter et treukerskurs.

På det siste kurset som ble holdt i februar var det 13 deltakere. Etter endt kurs hadde alle fått tilbud om jobb.

En av dem var Benjamin Brandt Falbach (20), en utdannet børsemaker som hadde vært arbeidssøkende i et halvt år.

Etter tre uker på kurs fikk han tilbud om fast jobb.

– Jeg ble ferdig på kurset på en fredag, og hadde fått jobb hos StS tirsdagen etter.

Stillaskurs

TRE UKER PÅ KURS: Samarbeidet mellom Nav Vestland og StS Gruppen fører til at unge kommer seg rett ut i arbeid etter kurset.

Foto: Eirik Kvittingen

– Hadde ingen erfaring

Falbach mener slike kurs gir unge en mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet.

– Jeg fikk hele kurset dekket, mer kompetanse å vise til på CV-en og jobb.

Falbach hadde aldri vurdert å jobbe som stillasmontør.

– Nå som jeg nettopp er kommet ut i arbeid, ser jeg at dette er noe jeg kan trives med lenge.

Direktør i Nav Vestland Anne Kverneland Bogsnes mener slike kurs er viktig både for arbeidsledige og næringslivet.

Anne Kverneland Bogsnes

VIKTIG: Direktør i Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, mener kursene er viktige både for arbeidsledige og næringslivet.

Foto: Øyvor Bakke / NRK

– Innenfor stillasbransjen er det behov for arbeidere, og da er positivt å kunne arrangere kurs sammen med bransjen – og deretter gi arbeidsledige en jobb.

Rett i arbeid etter tre uker

Kursene er en del av Inkluderingsdugnaden, et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Opplæringsansvarlig på kurset, Eirik Kvittingen, forteller at kurset gir en grunnopplæring i montering av stillas. Det består av 36 timer teori og 72 timer praksis.

– Hvert år holdes det mellom fire og fem kurs i Bergen, og det er stadig stor etterspørsel etter kvalifiserte stillasbyggere.

Kvittingen synes det er svært givende å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet.

– Det som er bra er at de ikke trenger erfaring for å delta, og at de kan gå rett ut i arbeid etter kurset er slutt.

Stillaskurs Nav og StS

PRAKSIS: Deltakerne får 72 timer med praktisk undervisning i løpet av kurset.

Foto: Eirik Kvittingen

– Et uvurderlig samarbeid

Direktør Ingrid Solheim i StS forteller at bransjen mangler arbeidskraft.

– Vi ønsker å rekruttere flere ungdommer, og har ikke fått god nok tilgang via det tradisjonelle utdanningssystemet.

20 år gamle Benjamin Brandt Falbach har troen på at jobben i StS vil åpne flere dører for ham.

– Når jeg har turnusfri, kan jeg ta nye kurs. Plutselig trenger StS en som for eksempel flagger for en kranfører – da kan det kanskje bli meg.