Alle ansatte må ut av rådhuset i Bergen

Betongsøylene på rådhusfasaden er i farlig forfatning, viser ny rapport. Byrådet tømmer bygget for folk og iverksetter strakstiltak.

Harald Schjelderup og Dag Inge Ulstein på pressekonferanse

SE PRESSEKONFERANSEN: Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap, t.h.) og finansbyråd Dag Inge Ulstein (Krf) møtte pressen på rådhuset i Bergen kl. 15 torsdag.

– Dette kan naturlig nok skape usikkerhet og kanskje frykt hos våre ansatte. Derfor vurderer vi at det er best å starte så snart som mulig, allerede kommende mandag. Der er også et signal om at HMS alltid går foran. Så får vi heller takle de praktiske utfordringene dette vil gi oss, sier byrådslederen Harald Schjelderup.

Det har i lengre tid vært planlagt en rehabilitering av bygget som skulle skje våren 2019. Den skal i følge Schjelderup fortsatt gjøres, men den nye rapporten gjør at de starter allerede nå.

Rammet av betongsyke

Allerede i 2012 kunne NRK fortelle at fasaden på rådhuset i Bergen er rammet av betongsyke. Fasaden har i mange år smuldret opp , og kommunen har jevnlig vært nødt til å sjekke framsiden og plukke ned løse biter.

De siste årene har deler av uteområdet rundt rådhuset vært sperret av med gjerder i frykt for at betongbiter skulle falle ned og treffe folk.

Nå er situasjonen blitt så alvorlig at kommunen er nødt til å ta grep umiddelbart.

Rådhuset i Bergen rammet av betongsyke

BETONGSYKE: Fenomenet oppstår når det kommer sprekker i betongen, slik at vann kommer inn til armeringen i fasaden. Da ruster armeringsjernet, slik at betongen rundt smuldrer opp.

Møtte pressen

Kommunen opplyste torsdag i en pressemelding at den torsdag har mottatt en rapport om den byggtekniske tilstanden til rådhuset i Bergen. Rapporten kan du lese her.

Konklusjonen der er at betongsøylene ikke oppfyller sikkerhetskravene.

Klokken 15.00 møtte byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) pressen på rådhuset for å orientere om situasjonen. Før pressekonferansen skal alle ansatte ha blitt informert.

Schjelderup opplyste ved starten av pressekonferansen at utbedringene vil starte allerede mandag 17. september og at alle de 275 ansatte vil måtte flytte ut av huset mens arbeidet pågår.

– De fleste byrådsavdelingene og ansatte i rådhuset har lokaler andre steder i byen som kommunen eier eller leier. Vi får dele på plassen i disse lokalene for en periode, sier Schjelderup.

Ingeniør: – Ikke usikkert eller ustabilt bygg

Ved undersøkelsene fant ingeniørene blant annet ut at det bare er halvparten så mye armering i betongsøylene som det skulle vært. I alle tegninger er det åtte armeringsjern i hver søyle, mens det i virkeligheten bare er fire.

Dette regnes som en alvorlig byggefeil og søylene må forsterkes.

Selv om manglene og skadene i fasaden er av alvorlig art, regnes ikke selve bygget som farlig å være i.

– Det er ingen grunn til å si at bygget er usikkert eller ustabilt, sier rådgivende ingeniør Tore Johan Smidt, som har skrevet rapporten sammen med ingeniør Tom Ingebrigtsen.

Utbedringene er ventet å ta minst to uker.

Rådhuset i Bergen

OMSTRIDT: Rådhuset i Bergen stod ferdig i 1974 og er et av de mest markante og omdiskuterte høyhusene i Bergen sentrum.

Foto: Christian Lura / NRK

Rapport: «Alvorlige korrosjonsskader»

Allerede i 2012 ble situasjonen beskrevet som «alvorlig». En fagrapport fra april i år heter det:

«Utvendig trenger bygget en oppgradering på grunn av alvorlige korrosjonsskader som gir utspreng og forårsaker fallende betongbiter. Fasadearbeidene vil medføre støyende og støvete arbeid, og det er vurdert som mest forsvarlig at bygget er fraflyttet i byggeperioden.»

I samme rapport ble det fremhevet at korrosjonen går stadig fortere og at det haster med å komme i gang med utbedringene.

Stod ferdig i 1974

Rådhuset er 51,2 meter og 14 etasjer høyt, og bygget er et av de mest markante og omdiskuterte høyhusene i Bergen sentrum. Det ble oppført mellom 1971 og 1974 og er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, som er kjent for sin bruk av naturbetong.