Hopp til innhold

Akasia slutter som kommersiell barnehageaktør etter knusende rapport

Lederen av Bergen kirkelige fellesråd vil endre formålet med Akasia-barnehagene fra kommersielt til ideelt, etter at kommunen avdekket en rekke økonomiske lovbrudd.

Akasia Fana barnehage (fotografert 26.06.2019)

DYRT: Akasia Fana barnehage er blant de tre barnehagene som er eid av Akasia Eiendom, og som kommunen mener har betalt altfor høy leiepris.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Bergen kommune krever barnehagekjeden Akasia for 28 millioner kroner etter et omfattende økonomisk tilsyn. Ifølge tilsynsrapporten er det avdekket «flere brudd på barnehageloven, som i sum utgjør svært store beløp».

Det har vært for få voksne i en rekke av barnehagene. I tillegg har tre av barnehagene betalt kunstig høy husleie til eget konsern. Slik har offentlige tilskudd gått inn i Akasia-konsernet i stedet for til et godt nok tilbud til barnehagebarna, mener kommunen.

Ansatte har lenge advart om store lån og lav bemanning i Akasia-barnehagene.

Kaller kirketoppene inn på teppet

Nå går også lederen for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd hardt ut. Karl Johan Hallaråker er opprørt over at en kirkeeid barnehagekjede kan havne i en slik situasjon.

– I Akasia sin generalforsamling så sent som 20. juni fikk vi ingen orientering – alt var visst greit. Dagen etter fikk vi e-post om at direktøren sluttet grunnet strategisk uenighet med styret. Så kom altså siste bombe på onsdag, sier Hallaråker.

Det er Bergen kirkelige fellesråd som forvalter eierskapet av Akasia-konsernet.

Kontrollutvalgslederen har nå kalt kirkevergen og lederen av fellesrådet inn på teppet. Han vil ha svar på hvilken informasjon de har fått og hvilke styringssignaler de har gitt Akasia.

Karl Johan Hallaråker, leder i kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

KRITISK: Karl Johan Hallaråker er leder i BKFs kontrollutvalg. Han krever å få vite hvilke styringssignaler fellesrådet har gitt til styret i Akasia.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Vil lukke døren for beskyldninger

Men Bergen kirkelige fellesråd tar luven av kritikken ved å varsle at de nå vil endre oppbygningen av selskapet.

– Jeg vil ta et initiativ overfor generalforsamlingen og anbefale at vi endrer barnehageselskapet fra å være et kommersielt selskap til å bli en ideell virksomhet, sier leder Lars Kristian Stendahl Gjervik til NRK fredag ettermiddag.

– Hva er bakgrunnen for det?

– Dette kommer nå fordi bildet som tegnes i media, om at det er profitt som er drivkraften, er feil. Det er aldri tatt noe utbytte fra barnehagene og det er heller ikke planlagt noe utbytte, sier Gjervik.

Innenfor blant annet barnehagetjenester er det vanlig å skille mellom kommunale, kommersielle og ideelle aktører. Både kommersielle og ideelle er private aktører.

Men ideelle aktører, til forskjell fra private, kjennetegnes ved at de ofte har et sosialt formål, og ikke utbetaler utbytte til eierne.

Flere Akasia-barnehager har ifølge rapporten til kommunen hatt høye overskudd i perioden. Kommunen konkluderer med at barnehagene har betalt ut for mye penger til administrasjonskostnader til andre selskaper i Akasia-konsernet

Nå ønsker Bergen fellesråd å «lukke døren helt» for beskyldninger om at de bruker Akasia-barnehagene til å drive profitt.

– Den største betydningen er at vi får tydeliggjort kirken sin intensjon med å eie barnehagene. Med en slik selskapsstruktur vil det også etter loven være ulovlig å ta ut utbytte, sier Gjervik.

Lars Kristian Stendahl Gjervik. leder i Bergen kirkelige fellesråd

KIRKELEDER: Lars Kristian Stendahl Gjervik er leder i Bergen kirkelige fellesråd. Nå varsler han grep etter kommunens nedslående tilsynsrapport

Foto: Privat

Kaller inn til ekstraordinær generalforsamling

Det er generalforsamlingen, som består av representanter fra de ulike menighetene, som vedtar eiermelding for selskapet og gir styringssignal til Akasia-styret.

– Om generalforsamlingen vedtar en slik endring, må styret endre driften i tråd med dette.

Gjervik sier det er planlagt en ekstraordinær generalforsamling 18. september. Den skal ifølge lederen ha vært planlagt før tilsynsrapporten fra kommunen ble kjent. Der vil han legge frem saken om strukturendring.

På agendaen stod i utgangspunktet bare valg av nytt styre.

– Det handler ikke om mistillit til styret, men om valgperiode. Det sittende styret har sittet siden etableringen. Det har vært planlagt nyvalg før, men det har blitt utsatt.

– Hvorfor var ikke styrevalg et tema på generalforsamlingen for en uke siden?

– Da var vi ikke ferdige med arbeidet.

– Men styret har deres tillit?

– Vi har fremdeles tillit til at styret håndterer situasjonen og gjør det de kan for å rydde opp. Når saken er avklart fra styret sin side, må vi igjen vurdere om det sittende styret er det riktige, eller om vi må gjøre endringer.

– Hva blir konsekvensene av at dere endrer selskapsstrukturen?

– Dette vil være en tydeliggjøring av kirkens intensjon med å eie barnehager. Det er ikke profitt som er drivkraften, men å bidra i samfunnet med gode barnehager, for å bidra til gode oppvekstvilkår i de ulike lokalsamfunn.

Akasia Råtun barnehage

DYRT: Akasia Råtun barnehage er blant de tre barnehagene som er eid av Akasia Eiendom, og som kommunen mener har betalt altfor høy leiepris.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

– Tenker umiddelbart at det høres klokt ut

Hallaråker i kontrollutvalget er også medlem i fellesrådet. I tillegg er han leder av Nygård menighet, som eier fire prosent av aksjepostene i Akasia AS.

Presentert for endringsforslaget til Gjervik, reagerer han positivt.

– Som medlem av Akasia sin generalforsamling, tenker jeg umiddelbart at det høres klokt ut. Jeg er en tilhenger av å skille mellom ideelt og kommersielt, både politisk og kirkestrategisk. Men jeg vil først se premissene i saken Gjervik legger frem.