Advokater mener Stig (58) kan ha krav på erstatning

Stig Larsen ble utestengt fra eget hjem da samboeren døde. Flere advokater reagerer og mener han reelt sett var siktet og hadde rett på forsvarer.

Stig Larsen

FANT SAMBOEREN DØD: Stig Larsen (58) fikk politiet på døren etter at han ringte nødetatene for å varsle om at han hadde funnet samboeren død i sengen.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Når politiet beslaglegger både hjemmet ditt og datautstyret ditt, er det ingen tvil: Da har du status som siktet, sier advokat Arvid Sjødin.

Den erfarne forsvareren, kjent fra både Birgitte-saken og Baneheia-saken, reagerte sterkt da han torsdag så reportasjen om Stig Larsen (58) fra Godvik i Bergen.

– Dette er bruk av tvangsmidler

Samme ettermiddag som Larsen fant samboeren død i sengen, ble han bragt inn til politiavhør, fikk datautstyr beslaglagt og huset sitt plombert. Først etter fem dager fikk han flytte hjem igjen.

– Jeg vil påstå at det er tvangsmidler som utløser siktelse ut fra straffeprosesslovens paragraf 82, sier Sjødin.

Arvid Sjødin

REAGERER: Advokat Arvid Sjødin mener politiets behandling av Stig Larsen kvalifiserer til siktelse og at Larsen dermed kan søke om erstatning.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han får støtte av advokat John Christian Elden:

– Summen av det som beskrives her høres normalt ut som en siktelse, jamfør straffeprosesslovens paragraf 82, og han skulle hatt oppnevnt forsvarer og blitt foreholdt sine rettigheter.

Den mistenkte får stilling som siktet når påtalemyndigheten har erklært ham for siktet eller når forfølging mot ham er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller liknende forholdsregler rettet mot ham.

Straffeprosesslovens paragraf 82 / Lovdata

– Drapsetterforskning

Er man siktet i en straffesak, har man rett på en forsvarer og til å lese sakspapirene i egen sak. Man kan også ha rett til erstatning for urettmessig straffeforfølgelse dersom det viser seg at siktelsen var grunnløs.

– Politiet må selvsagt ha rett til å gjøre undersøkelser ved et mistenkelig dødsfall. Men da må de også gi folk de rettighetene de har krav på, sier Sjødin.

Han reagerer spesielt på at politiet beslagla Larsens datamaskin og nettbrett.

– Når politiet gjennomgår hans korrespondanse som ligger på dataen, foretar de rett og slett en drapsetterforskning som er rettet mot ham, sier advokaten.

Ber Larsen vurdere å kreve erstatning

Han anbefaler Larsen å be politiet om en bekreftelse på at han var siktet i saken og deretter vurdere å kreve erstatning.

– Når politiet raider huset ditt og du må være borte fra hjemmet ditt, vil omgivelsene oppdage det og ryktene begynner å gå. Da vil du ha et behov for å renvaske deg, sier Sjødin.

Stig Larsen bekrefter overfor NRK at han akter å ta kontakt med politiet for både å få diskutert saken og få klarhet i hvilken status han hadde før politiet konkluderte med at samboerens død hadde naturlige årsaker.

– Å søke om erstatning er noe jeg ikke har tenkt på før. Men om muligheten er der, så vil jeg selvsagt vurdere å gjøre det, sier Larsen.

Politi utenfor Stig Larsens hus i Godvik

MYE POLITI: Flere politipatruljer rykket ut til Stig Larsens bolig i Godvik i forbindelse med dødsfallet.

Foto: Tipsbilde

Mener han fikk ordre om å bli med politiet

Advokat Erik Keiserud er en av Norges fremste eksperter på straffeprosessloven. Han mener plomberingen av huset i seg selv ikke utløser siktelse og at det avgjørende er om politiet har sett på Larsen som mistenkt i saken eller som vitne.

– Hvis han er mistenkt, og de både tar beslag og nekter ham å komme tilbake til huset sitt, da er etter min mening grensen for siktelse overskredet, sier Keiserud.

Politiet mener Stig Larsen aldri ble pågrepet.

Selv sier han til NRK at han opplevde at han aldri fikk noe valg om å bli med politiet eller ikke.

– Det var aldri noe spørsmål. Det var en ordre, sier han.

En pågripelse vil automatisk utløse status som siktet. Eneste unntak i en slik situasjon er beskrevet i politilovens paragraf 8, som gir politiet tillatelse til å innbringe en person «som treffes på eller ved et sted der det må antas å være begått en forbrytelse umiddelbart forut», dog ikke utover 4 timer.

Kan foreta åstedsundersøkelse

Leder for påtaleavdelingen i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad, sier til NRK at politiet generelt kan foreta åstedsundersøkelser for å sikre bevis og avklare om det har skjedd en straffbar handling eller ikke.

– Går vi over i å ta beslag hos andre, trenger vi en hjemmel for det, sier Fløystad på generelt grunnlag.

Stasjonssjef Monica Mørk ved Bergen vest politistasjonsdistrikt ønsker ikke å uttale seg om vurderingene som ble gjort da Larsens samboer døde, som ble gjort av Felles straffesaksinntak (FSI) i Vest politidistrikt.

Politijuristen som hadde påtaleansvar i saken har sluttet. FSI henviser til volds- og sedelighetsseksjonen. Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med seksjonens leder, May-Britt Erstad.