Hopp til innhold

Advarer vindkåte kommuner: – Vil sitte igjen med knapper og glansbilder

FITJAR (NRK): Det går mot storstilt utbygging av vindmøller i norsk natur. – Investorer kan tjene penger, men det kommer ikke lokalsamfunnene til gode, advarer NHH-professor.

Vindkraftanlegget på Midtfjellet, Fitjar

LITE Å TJENE? Vindmøllene, som i dag ruver på Midtfjellet, splittet Fitjar-bygden da de ble vedtatt i 2008.

Foto: Siri Løken / NRK

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Når befolkningen skjønner at det stort sett bare er kostnader for lokalsamfunnet, og ikke goder i form av skatt eller flere arbeidsplasser, tror jeg det blir opprør i norske kommuner, sier Øivind Anti Nilsen, professor i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole (NHH).

Naturvernere mobiliserer

Olje- og energidepartement har gitt NVE i oppdrag å lage en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Målet er å kartlegge de best egnede stedene for vindparker.

Over hele landet mobiliserer nå naturvernere og vindkraftmotstandere mot planene.

– Ingen profitt for lokalsamfunn

Tyskland har hatt storstilt utbygging av vindkraft de senere årene. Nilsen og en tysk kollega har undersøkt hva det betyr for de 400 tyske fylkene.

Øivind Anti Nilsen

OFRER MYE, FÅR LITE IGJEN: NHH-professor Øivind Anti Nilsen sier vindkraft gir liten økonomisk effekt for lokalsamfunnene.

Foto: Hallvard Lyssand / NHH

– Hvis det er noen profitt, tilfaller den i hvert fall ikke lokalsamfunnet. De kan kanskje tjene noe i anleggsfasen, men bygging av anleggsveier og plattformer for vindmøllene tar stort sett ikke mer enn et år. Og med sin moderne teknologi gir vindparkene få arbeidsplasser.

En stor del av vindparkene i Norge er eid av utenlandske aktører.

– For investorer utenfra er det nok profitt å hente, men den kommer ikke lokalsamfunnene til gode, sier Nilsen.

Hvorfor skal norske kommuner gidde å være med på dette, da?

– Nei, det er et veldig godt spørsmål.

Midfjellet på Fitjar

SKAPER DEBATT: De 55 vindturbinene på Midtfjellet i Fitjar kommune kan ses over hele Sunnhordland.

Foto: Siri Løken

– Redningen for Fitjar

I Fitjar mener ordfører Wenche Tislevoll (H) vindparken har vært redningen for en skranten kommuneøkonomi.

– Hvordan vi skulle klart oss uten disse millionene, kan jeg faktisk ikke forestille meg, sier Tislevoll.

Fitjar-ordfører Wenche Tislevoll

11 MILLIONER I ÅRET: Inntektene fra Midtfjellet vindpark utgjør 5 prosent av driftsbudsjettet til Fitjar kommune, ifølge Wenche Tislevoll. – Jeg hører få klager på vindmøllene i dag. De har blitt en del av vår identitet, sier hun.

Foto: Siri Løken / NRK

Naturressursskatt

Fitjar var tidlig ute, og har kanskje fått igjen noe optimisme og turisme. Men når nyhetens interesse forsvinner, blir det liten gevinst for lokalsamfunnet, mener NHH-professor Nilsen.

Han mener Staten må sukre pillen hvis de vil ha flere kommuner til å åpne opp for vindkraft.

Naturressursskatten har bidratt til å gjøre vannkraftkommunene til de mest velstående i Kommune-Norge. Nilsen mener vindkommuner også burde fått en slik inntekt, slik at mer av verdiskapingen blir liggende igjen lokalt.

Fitjar-bonde Johannes Slettebø

TAPTE KAMPEN: Fitjar-bonde Johannes Slettebø var blant dem som kjempet mot vindmøllene på Midtfjellet, og mener inngrepet i naturen var et feilgrep.

Foto: Siri Løken / NRK

Ikke lønnsomt nok

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) er blant dem som ser mange muligheter i vindkraftutbygging i Norge.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

ØNSKER VINDKRAFT: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Vannkraft har på mange måter bygget dette landet. Det å ta dette eventyret videre, med også å utnytte vinden, kan være med på å befeste Norges rolle som energinasjon, sier han.

Det er Finansdepartementet som avgjør skattereglene. Foreløpig blir ikke vindkraft sett på som lønnsomt nok for en naturressursskatt.

– Når vindkraft etter hvert blir lønnsomt, og det håper vi jo, er det naturlig å vurdere en slik skatt også for vindkraftkommunene, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet.