– Bybanen ofres for å berge byrådet

SV og Venstre raser mot byrådet, og mener de går inn for et bybanealternativ som ikke lar seg bygge. – Bybanen blir ofret for at Frp skal få fortsette i byrådet, mener Tina Åsgård (SV).

Tina Åsgård Kjøttbasaren

– SAMME SOM Å SI NEI: Tina Åsgård mener traseen med tunnel ved Kjøttbasaren ikke er mulig å bygge, og mener det er det samme som å si nei til Bybanen til Åsane.

Foto: Pressebilde / Multiconsult

Julie Andersland byline

VIL HA PLAN B: Julie Andersland (V) frykter tunnelen ikke kan bygges.

Etter måneder med internt kaos i Høyre, ble partiets bystyregruppe sent i går kveld enige om å la bybanetraseen gå i tunnel gjennom Bergen sentrum. Sammen med Frp og Ap sikrer de dermed flertall for å sende banen inn ved Kjøttbasaren mellom Torget og Bryggen.

– Dette er viktig for partiet og viktig for Bergen, sa Peter Christian Frølich (H), som tidligere har argumentert sterkt mot bybane over Bryggen, etter at møtet var over.

Men alternativet de tre største partiene sier de vil stemme for, og trolig også får KrF med på når saken skal opp i bystyret, er på ingen måte uproblematisk.

– Dette gjøres for å bevare freden

Byantikvaren har advart sterkt mot forslaget. Og i rapporten som i mars oppsummerte de ulike trasealternativene, er dette fagfolkene i Norconsults dom over Kjøttbasaren-tunnelen:

Sterk konflikt både med nyere tids kulturminner og kulturminner under bakken, og fare for at grunnvannet kan synke og skade bygninger i området rundt Bryggen.

Kulturminnene har tildigere vært brukt som argumentasjon mot Bryggen-alternativet. Tina Åsgård i SV mener det er et paradoks at flertallet nå ser ut til å gå for det alternativet antikvariske myndigheter advarer mest mot.

Vi må ha en plan B, og det er trasé langs Bryggen.

Julie Andersland (V)

– Det viser jo at det ikke er kulturminnene som er det viktige her. Og da er jo spørsmålet hva som egentlig er viktig, sier Åsgård.

Hennes svar er at traseen blir valgt fordi Frp har markert seg så sterkt som motstandere mot å legge banen over Bryggen.

– Dette kom opp som et alternativ for å bevare freden i byrådet. Og nå blir Bybanen til Åsane ofret for at bybanemotstanderne i Frp skal få fortsette i byråd, mener SV-politikeren.

– Det samme som å si nei til Bybanen

Åsgård mener altså konfliktene med kulturlagene i bakken er så store at traseen Frp, Ap og Høyre nå går inn for, ikke vil la seg gjennomføre.

– Byantikvaren og fagrapportene ellers har vist at det er stor fare for setningsskader på bygninger, og også direkte på Bryggen, hvis man begynner å grave i dette området. Hadde vi gått videre med dette parallellt med Bryggen-alternativet, kunne vi fått det nærmere utredet, men vi har per i dag ikke sett noe som tyder på at det er realiserbart, sier hun.

– Vi ser dette som et ikke gjennomførbart alternativ. Hvis dette er det eneste man skal gå videre med nå, er det det samme som å si nei til Bybanen til Åsane, konkluderer SV-politikeren.

Ber om en plan B

Også Venstres gruppeleder Julie Andersland mener det er risikabelt å ha tunnelen mellom Torget og Bryggen som eneste alternativ.

Vi har fått bekreftet mange ganger at dette er realiserbart.

Dag Skansen (H)

– Vi er bekymret. Alternativet er ikke så godt utredet som de andre, og vi vet ikke hva som skjer med tanke på kulturminner, sier Andersland.

Hun mener det minste flertallet kan gjøre er å inkludere et alternativ i vedtaket som skal fattes i bystyret.

– Vi mener man må si at dersom dette alternativet ikke lar seg gjennomføre, så må vi ha en plan B, og det er trasé langs Bryggen, sier Andersland.

Høyres gruppeleder Dag Skansen talte lenge varmt for Bryggen-løsningen, men tapte til slutt den interne kampen i partiet.

Han mener imidlertid Andersland og Åsgård overdriver, og at utfordringene med tunnelen ved Kjøttbasaren er håndterbare.

– Det er noe usikkerhet knyttet til dette, som ved alle andre strekninger i sentrum, fordi vi har kulturminner og ulike ting liggende her som vi må løse. Men vi har fått bekreftet mange ganger at det er realiserbart, sier Skansen.