Hopp til innhold

A-krimsenteret: Stor risiko for at arbeidstakarar i varebilbransjen blir utnytta

A-krimsenteret har undersøkt varebilbransjen og funne at det føregår arbeidslivskriminalitet i denne bransjen i Vestland. Funna stemmer godt overeins med funn frå same bransje i Oslo. Undersøkingane viser brot mellom anna knytt til løn og arbeidstid.

– Me finn manglande eller dårlege arbeidskontraktar, særleg for utanlandske arbeidstakarar, seier leiar i Vestland, Ove Boga. A-krimsenteret er eit tverretatleg samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og Nav.

Boga peikar på at det er stor risiko for at sårbare, utanlandske arbeidstakarar blir utnytta og at bransjen er lite regulert.

Arbeidskriminalitet, varebil
Foto: A-krimsenteret i Vestland