Dette skipet blir verdens første utslippsfrie offshoreskip

BERGEN (NRK): Forsyningsskipet «Viking Energy» blir verdens første utslippsfrie offshoreskip. – Slik viser vi vei for resten av verden, sier klima- og miljøministeren.

MS "VIKING ENERGY" - EIDESVIK OFFSHORE AS

VERDENS FØRSTE: Offshorefartøyet «Viking Energy» skal bygges om til å bli det første skipet i verden med null utslipp. Fartøyet skal forsyne plattformer og rigger på norsk sokkel.

Foto: Harald M. Valderhaug / NCE Maritime CleanTech

– Dette er et banebrytende prosjekt som viser hvordan vi kan ha null utslipp fra skipsfarten i årene fremover, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Forsyningsskipet «Viking Energy» er eid og drevet av Eidesvik og har i 17 år gått på kontrakt for Equinor. Skipet har fraktet forsyninger ut til Equinor sine innretninger, og skal fortsette å gjøre dette etter at det blir utslippsfritt.

– Skal man virkelig seile langt, er det ikke nok med batteri eller hydrogen. Da må en ha med en så stor mengde energi at man nå har sett på et helt nytt drivstoff som ammoniakk, sier Hege Økland, administrerende direktør i NCE, Maritime CleanTech.

Ola Elvestuen

– BANEBRYTENDE: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kaller prosjektet for banebrytende.

Foto: Ole Berg-Rusten / Berg-Rusten, Ole

– En reell sjanse til å nå klimamålene

Skipet skal i løpet av de neste fire årene bygges om til å bli helt utslippsfritt. I dag går skipet på flytende naturgass. Den største endringen blir derfor ettermontering av en stor brenselcelle drevet av ammoniakk som er fremstilt ved hjelp av fornybar energi.

Det nye energisystemet vil gjøre det mulig for skipet å seile på rent drivstoff i opptil 3000 timer hvert år.

I 2018 vedtok FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) at klimautslippene fra skipsfarten skal reduseres med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008.

– Jeg tror at hvis vi lykkes med dette prosjektet, så har skipsfarten en reel sjanse for å nå klimamålene i det tempoet som en er nødt til å følge for å redusere oppvarmingen på planeten, sier Økland.

Rederiet Eidesvik Offshore, NCE Maritime CleanTech, Prototech AS, Equinor og ti andre selskap står bak prosjektet. Budsjettet på 230 millioner kroner, og i fjor ble de tildelt 100 millioner kroner av EU. For å realisere det, går alle industripartnerne inne med en egen innsats.

Verdens første utslippsfrie skip, Bergen

SAMARBEIDSPARTNERE: Prosjektet er et samarbeid mellom 14 europeiske selskaper og institusjoner, og blir koordinert av NCE Maritime CleanTech. Fra venstre: Hege Økland (NCE Maritime CleanTech), Frida Eklöf Monstad (Equinor), Bernt Skeie (Prototech), Hans Petter Nesse (Wärtsilä Norge) og Vermund Hjelland (Eidesvik).

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Bytter ut flytende naturgass med ammoniakk

– Når du bruker ammoniakk i brenselsceller så slipper skipet ut ren nitrogen og vann. Så hvis ammoniakken produseres ved hjelp av fornybare kilder, så er dette helt grønt, sier Bernt Skeie, administrerende direktør i Prototech AS.

En annen fordel ved ammoniakk er at det brukes i gjødselindustrien verden rundt. Dette vil si at det er lett tilgjengelig, og at det i tillegg finnes gode sikkerhetsprotokoller for håndteringen av gassen.

En del av prosjektet blir å jobbe frem en fornybar og utslippsfri produksjon av ammoniakk, slik at skipet faktisk blir helt utslippsfritt. Dette er også en del av forutsetningene fra EU.

– Ammoniakk har også høyere energitetthet enn det man klarer å få til med hydrogen. Dette gjør at man kan seile lange distanser, sier Skeie.

Vil bruke teknologien på cruiseskip

Da «Viking Energy» ble bygget i 2003, var skipet verdens første forsyningsskip med naturgass som drivstoff. Nå tar de ett stort steg videre.

– Dette betyr utrolig mye. Det er det vi har jobbet mot siden tidlig på 2000-tallet da vi fikk levert «Viking Energy», sier Jan Fredrik Meling, administrerende direktør i Eidesvik Offshore.

Prosjektet baner vei for at mange skipstyper kan bli utslippsfrie, inkludert cruiseskip.

– Det ville betydd renere fjorder og at man slipper lokal forurensning og det store klimafotavtrykket som cruiseskip har. Slik viser vi vei for resten av verden, sier Elvestuen.

Equinor har også sammen med Wärtsilä sett på muligheten for å bygge infrastruktur til havs der man produserer ammoniakk ved hjelp av havvind. Et mål er at man i fremtiden skal kunne bygge skip med mindre tanker, som seiler fra fyllestasjon til fyllestasjon.

Cruisebåter i Bergen

FLEST CRUISESKIP I BERGEN: Det var rundt 330 cruiseanløp i Bergen i fjor. Dette gjør byen til Norges klart største cruisehavn.

Foto: Atle Markeng / NRK