–Utmattingsbrudd forårsaket ulykken

En ny foreløpig rapport fra Havarikommisjonen har funnet den mest sannsynlige årsaken til helikopterulykken ved Turøy 29. april i år.

Vrakdeler fra helikopter på Haakonsvern

SANNSYNLIG ÅRSAK: Havarikommisjonen kom tirsdag kveld med en ny foreløpig rapport fra etterforskingen etter Helikopterulykken ved Turøy. De mener de har funnet den mest sannsynlige årsaken til ulykken.

Foto: Tor Erik H. Mathiesen / NTB Scanpix

28. juni 2016 kom Havarikommisjonen en foreløpig rapport for å informere om funn i den pågående undersøkelsen.

På dette stadiet finner de det det mest sannsynlig at ulykken var forårsaket av et utmattingsbrudd i ett av de åtte andretrinns planetgirene.

Bruddet ser ut til å ha utviklet seg uten at dette ble fanget opp av systemene som skal varsle om feil som er under utvikling.

Det er ikke fastslått hvordan sprekken oppstod.

Havarikommisjonen

SANNSYNLIG ÅRSAK: Her er et bilde av det ødelagte giret på toppen ved siden av et av samme type som ikke var involvert i ulykken.

Foto: Photo: AIBN

I rapporten kommer det fram at det var kjent at girboksen var involvert i en trafikkulykke i 2015. Girboksen ble sjekket og reparert før den ble frigitt for flygning av fabrikanten før den ble installert i helikopteret i januar 2016.

Om det er en sammenheng mellom dette og utmattingsbruddet i girkassen blir fortsatt etterforsket.

Sprekk i girboksen førte til flyforbud for flere helikoptre

Ved forrige foreløpige rapport fra Havarikommisjonen, kom det fram at de hadde funnet en sprekk i det siste trinnet på girboksen, det som de nå melder er den mest sannsynlige årsaken til ulykken.

Da ga de en en sikkerhetstilrådning til det Europeiske luftfartstilsynet, EASA, om at de måtte vurdere om girboksene på denne helikoptertypen var sikre nok.

Ulykken førte til at det ble lagt ned flyforbud for flere typer Airbus-helikoptre.

Samtlige 13 omkom ombord mistet livet i ulykken.

Flyhavarikommisjonen viser fram deler fra ulykkeshelikopteret

UNDERSØKER FORTSATT: F.v.: havariinspektørene Tor Nørstegård og Edith Irgens og avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens Fra Havarikommisjonens pressekonferanse i forbindelse den første rapporten etter helikopterulykken på Turøy i slutten av april. Her viser de fram delene som blir undersøkt.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix