Hopp til innhold

«Lommemannen» slippes fri

Påtalemyndigheten anker ikke prøveløslatelsen av Erik Andersen (62). Årsaken er Høyesteretts løslatelse av Nokas-ranerne.

Rettstegning fra Lommemann-rettssaken

PRØVELØSLATES: Erik Andersen (62).

Foto: Tegning: Ester Bjørneboe

Statsadvokat Per Egil Volledal

ANKER IKKE: Statsadvokat Per Egil Volledal.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Påtalemyndigheten anker ikke prøveløslatelsen av Erik Andersen (62), som er dømt i lommemannsaken, melder NTB.

Han har bedt seg prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på sju år av forvaringsdommen på ti år.

«Bevisførselen gir ikke grunnlag for å mene at det fortsatt er nærliggende fare for at Andersen vil begå nye overgrep hvis han slipper ut på de vilkårene som er foreslått», het det i dommen fra Asker og Bærum tingrett.

Aktor Per Egil Volledal uttalte etter dommen at de vurderte å anke. Det gjør statsadvokaten altså ikke, melder NTB fredag.

Viser til Nokas-sakene

Aktor, statsadvokat Per Egil Volledal, viser til Høyesteretts behandling av forvaringsdommene i Nokas-sakene og Alvdal-saken nylig.

– Vi anker ikke dommen. Grunnen er at Høyesterett har kommet til hvilke kriterier som skal legge til grunn i sakene som ble behandlet for noen uker siden, sier Volledal til NTB.

– Jeg tror ikke at det vil føre fram. Dette er en helhetsvurdering av denne saken sett opp mot de andre sakene, sier han.

Erik Andersens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, mener det er en riktig beslutning.

– Andersens endring og bevisene for øvrig tilsier løslatelse, sier hun til NTB.

Møter en rekke vilkår

Dermed kan Andersen slippes fri når Kriminalomsorgen har det formelle i orden, senest 1. desember.

Vilkårene som ble lagt til grunn for prøveløslatelsen er følgende:

  • Må bo i sin egen bolig, må søke om tillatelse fra Kriminalomsorgen for å overnatte andre steder.
  • Kan ikke forlate Hordaland fylke uten etter tillatelse fra Kriminalomsorgen.
  • Må ha oppfølging fra friomsorgen og akseptere anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk.
  • Han forbys å ha kontakt med barn under 16 år med mindre det er ansvarlige voksne til stede.
  • Skal ikke ha kontakt med de fornærmede han er dømt for å ba begått overgrep mot.
  • Andersen forbys å bruke offentlige bade- og idrettsanlegg hvor barn og unge naturlig samles.
  • Han må delta i avtalt behandlingsopplegg.