«Havnesjefen» får ikke flytte

Miljødirektoratet avslår søknaden om å flytte svanen «Havnesjefen» til Tysnes. Svanen skal dermed avlives, med mindre en klage fører frem.

Havnesjefen i Os

SVANESANG?: Knoppsvanen «Havnesjefen» skal egentlig avlives etter 23. juli.

Foto: Stian Røkenes / NRK

Etter at knoppsvanen «Havnesjefen» i Os dro en liten jente under vann fredag 30. juni, skulle svanen avlives. Det bestemte landbrukskontoret i Bjørnefjorden.

Siden vedtaket har mange mennesker mobilisert for at svanen skulle få leve.

Frode Storetvedt på Tysnes har et 1400 kvadratmeter stort innheng, og han sendte søknad til Miljødirektoratet om å få svanen flyttet dit.

Søknaden ble i dag avslått av Miljødirektoratet.

Direktoratet skriver i avslaget at svanene er monogame og bør få leve sammen. Videre skriver de at de stiller spørsmål ved om det er rett å fange inn svanens make og deres tre unger.

Samtidig skriver direktoratet av flytting av svanen til et annet fritt sted i naturen vil være uegnet, og at svanen da bare vil dra tilbake til Os.

«Videre er innfanging og hold av dyr i fangenskap ikke en ønsket måte å løse situasjoner hvor dyr viser uønsket adferd», skriver de i avslaget.

Havnesjefen i Os

SJEF: Knopsvanen har fått mye oppmerksomhet i Os, og blitt en slags lokalkjendis, da han har kontrollert området i havnen i Os.

Foto: Jan Petter Svendal

Svanesang?

Kommunens vedtak 3. juli slo fast at svanen kunne avlives etter 23. juli. Da skulle hunnsvanen være ferdig med å bytte fjær, og kunne passe på ungene.

Frode Storetvedt som søkte om å få svanen flyttet til seg, mener han har gjort alt han kan for å finne en annen løsning enn avliving, men at de nå må respektere avgjørelsen.

– Jeg er ikke overrasket. Dette er en prinsippsak fra direktoratet. Selv om fagfolk som ornitologer, veterinærer og eksperter fra Tyskland mener at flytting er et godt alternativ, velger de av prinsippet om at ville dyr ikke skal være i fangenskap gå foran, sier han.

– Mener du at det er en gal avgjørelse av direktoratet?

– Det vil være et tolkningsspørsmål om hva som er riktig og hva som er galt. Jeg tenker at flytting ville vært en god løsning, også kan man stille seg spørsmålet om hva det er som gjør at 1400 kvadratmeter er for lite for en svane, men seks kvadratmeter er godt nok for de gamle i landet vårt som bor på hjem, sier Storetvedt.

Os-ordfører Marie Bruarøy (H) er trist på vegne av «Havnesjefen» og hans familie.

– Vi hadde et håp om at søknaden skulle innvilges, men Miljødirektoratet har et lovverk som de forvalter i direktoratet, sier hun.

I utgangspunktet betyr avslaget av svanen fortsatt skal avlives. Bjørnefjorden landbrukskontor kan derimot klage på vedtaket.